top of page

Atvērto kursu programmas

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Agile projektu vadība un digitālie rīki tās atbalstam

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

DAX valodas pamati datu modelēšanai un apstrādei

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Datu analīze ar Microsoft BI un Python

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

DevOps ieviešanas principi un labās prakses

ar DevOps Foundation (DOFD)® sertifikāciju

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

DevOps inženieru kurss

ar DevOps Engineering Foundation (DOEF)® sertifikāciju

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

DevOps līderu kurss

ar DevOps Leader (DOL)® sertifikāciju

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Digitālās transformācijas plānošana, ieviešana un vadība

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes dizaina izstrāde (UI/UX)

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Microsoft Power Automate automatizētu darba plūsmu veidošanai

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Multimediju satura veidošana ar CANVA rīkiem

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Mākslīgā intelekta instrumentu (ChatGPT) pielietojums pārdošanas procesu optimizācijai

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Programmatūras prasību inženierijas padziļināts praktiskais kurss – prasību izzināšana (Elicitation)

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Programmatūras testēšanas pamati

ar ISTQB sertifikācijas eksāmenu

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Programmēšana Python valodā datu analītiķiem

ar Python Institute PCEP™ sertifikāciju

48 mācību stundas

2 reizes nedēļā

Tiešsaistē

Tīmekļa skrāpēšanas tehnoloģijas ar Python bibliotēkām

Atvērto kursu programmas

bottom of page