top of page

Atsauksmes

"Lieliska mācību programma, kuru vada profesionāls pasniedzējs. Visi teorētiskie materiāli apkopo svarīgākās tehnikas un tendences sistēmu analīzes jomā. Praktiskās nodarbības ir interaktīvas un veicina iemaņas darbam ar grupu. Liels paldies!"

Vitālijs

"Ļoti profesionāla pasniedzēja. Neskatoties uz attālinātu kursa apguvi, laiks pagāja dinamiski, nebija iespējas "atsēdēt" nodarbības. Pasniedzēja izmanto foršus, interaktīvus rīkus. Savā darbā jau sāku izmantot apgūtās metodes un principus."

Dagnis

"Šis kurs man sniedza ieskatu biznesa analītikā. Sapratu saistību starp dažādām nozarēm. Kurss parādīja sasaisti starp procesiem, kādiem jāiziet, lai izveidotu veiksmīgu produktu."

Eva

Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

2024. gada 27. augusts

-

2024. gada 3. oktobris

otrdienās un ceturtdienās

,

09:30

-

12:45

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un vadīt IT sistēmu un biznesa prasības, kā arī nodrošināt IT sistēmu funkcionalitātes atbilstību lietotāju vajadzībām.

Mērķauditorija

 • IT sistēmu vai biznesa analītiķi

 • Prasību analītiķi

 • Produktu dizaineri

 • UI / UX dizaineri

 • Ikviens,  kurš vēlās apgūt sistēmu un biznesa analītiķa prasmes un izprast UI/UX lomu programmatūras izstrādes projektos

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un vadīt IT sistēmu un biznesa prasības, kā arī nodrošināt IT sistēmu funkcionalitātes atbilstību lietotāju vajadzībām.

Mērķauditorija

 • IT sistēmu vai biznesa analītiķi

 • Prasību analītiķi

 • Produktu dizaineri

 • UI / UX dizaineri

 • Ikviens,  kurš vēlās apgūt sistēmu un biznesa analītiķa prasmes un izprast UI/UX lomu programmatūras izstrādes projektos

Tehnoloģijas

Jira, Confluence, Miro, Balsamiq

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • B.6. System Engineering - L.1

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • B.6. System Engineering - L.1

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

Priekšzināšanas

Vēlama pieredze darbā ar sistēmu prasību analīzi un izstrādi.

Sertifikācija

Šajā programmā sertifikācija nav iekļauta.

Kursa tēmas

 1. Produkta un prasību dzīvescikli

 2. Prasību inženierija un analītiķa loma tajā

 3. Prasību izstrāde un saistītās tehnikas

 4. Prasību pārvaldība un saistītās tehnikas

 5. Prasības, to veidi un līmeņi

 6. Prasību specifikāciju tipi (t.sk.PPS) un to struktūra

 7. Prasību dokumentēšanas formāti

 8. Prasību detalizācija lietotāja stāsta formātā

 9. Prasību modelēšana

 10. Lietojamība, tās pamatprincipi un lietotāja pieredze

 11. Lietotāju saskarnes, to projektēšana

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:


 • Veidot komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm, piem. sistēmas lietotājiem,  produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu un pārvaldītu sistēmas prasības

 • Pārzināt un spēt veikt prasību inženieriju dažādu prasību izstrādes modeļu ietvaros, t.sk. Iteratīvā (izmantots Agile kultūras, Scrum ietvara komandās), Ūdenskrituma, u.c. modeļu ietvaros

 • Izprast un atbilstoši pielietot dažādu prasību veidus un līmeņus;

 • Veikt prasību izstrādi, tās izzinot, analizējot, dokumentējot un caurskatot

 • Izprast un pielietot dažādas ar prasību izstrādi un pārvaldību saistītās tehnikas, t.sk. ieinteresēto pušu un pamatcēloņu (“root causes”) analīze, intervijas, tvēruma modelēšana, produkta un tā funkciju dekompozīcija, pārskatīšana (“pair review”), u.c.

 • Dokumentēt prasības lietotāja stāstu formātā, strādājot Scrum vai Kanban ietvara komandās

 • Izprast prasību modeļu veidus, līmeņus un perspektīvas

 • Spēt pēc vajadzības veikt prasību modelēšanu,  izvēloties atbilstošāko prasību modeļa veidu

 • Veikt prasību pārvaldību, t.sk. prioritizāciju, trasēšanu un izmaiņu pārvaldību

 • Identificēt un definēt prasību atribūtus

 • Pārveidot ieinteresēto pušu gaidas programmatūras prasībās

 • Projektēt ekrānskiču struktūru un saturu

 • Pārliecināties, ka sagatavotā informācija ieinteresētajām pusēm ir skaidra, pilnīga un korekta un, ka tā tiek sniegta piemērotā veidā

 • Sagatavot izstrādes projektam atbilstošu PPS struktūru un saturu

 • Izstrādāt tiešsaistes dokumentus un to saturu

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

Atsauksmes

"Lieliska mācību programma, kuru vada profesionāls pasniedzējs. Visi teorētiskie materiāli apkopo svarīgākās tehnikas un tendences sistēmu analīzes jomā. Praktiskās nodarbības ir interaktīvas un veicina iemaņas darbam ar grupu. Liels paldies!"

Vitālijs

"Ļoti profesionāla pasniedzēja. Neskatoties uz attālinātu kursa apguvi, laiks pagāja dinamiski, nebija iespējas "atsēdēt" nodarbības. Pasniedzēja izmanto foršus, interaktīvus rīkus. Savā darbā jau sāku izmantot apgūtās metodes un principus."

Dagnis

"Šis kurs man sniedza ieskatu biznesa analītikā. Sapratu saistību starp dažādām nozarēm. Kurss parādīja sasaisti starp procesiem, kādiem jāiziet, lai izveidotu veiksmīgu produktu."

Eva

bottom of page