top of page

Agile projektu vadība un digitālie rīki tās atbalstam

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

2024. gada 25. jūnijs

-

2024. gada 31. jūlijs

otrdienās un trešdienās

,

09:00

-

12:15

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas projektu vadības pamatprincipos un prasmes pielietot Agile prakses, izmantojot digitālos rīkus efektīvas projektu vadības procesa ieviešanai un atbalstam.

Mērķauditorija

 • Speciālistu komandu vadītāji

 • Projektu vadītāji

 • Pārmaiņu vadītāji

 • Produktu īpašnieki

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas projektu vadības pamatprincipos un prasmes pielietot Agile prakses, izmantojot digitālos rīkus efektīvas projektu vadības procesa ieviešanai un atbalstam.

Mērķauditorija

 • Speciālistu komandu vadītāji

 • Projektu vadītāji

 • Pārmaiņu vadītāji

 • Produktu īpašnieki

Tehnoloģijas

Confluence, Trello, Miro

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • E.2. Project and Portfolio Management Level 3

 • E.4. Relationship Management Level 3

Caurviju kompetences


 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • E.2. Project and Portfolio Management Level 3

 • E.4. Relationship Management Level 3

Caurviju kompetences


 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

Priekšzināšanas

Vēlama pamatizpratne un neliela pieredze projektu un procesu vadībā.

Sertifikācija

Šajā programmā sertifikācija nav iekļauta.

Kursa tēmas

1. Agile pieeja projektu vadībā un izstrādē
   1.1. Agile vērtības un principi, to izpratne
   1.2. Scrum un Kanban metodoloģija un to praktiskais pielietojums2. Projekta procesu plānošana un vadīšana komandā
   2.1. Projekta fokusa definēšana un iedzīvināšana komandā
   2.2. Uzdevumu plānošana un vadīšana komandā
   2.3. Darba izpildes procesu plānošana un vadīšana komandā3. Uzdevumu aprite komandā
   3.1. Saprotamu uzdevumu izveidošanas principi
   3.2. Uzdevuma izstrādes procesa ieviešana komandā
   3.3. Uzdevumu izpildīšana un kontrole4. Projekta budžeta un resursu vadīšana
5. Projekta risku vadīšana
6. Problēmu vadīšana
7. Sadarbība ar pasūtītāju, citām komandām, ārējiem partneriem
8. Projekta noslēgšana
9. Ideju radīšanas meistarklasesKursa tēmas tiek apgūtas izteikti praktiskā pieejā, mācību grupā kopā risinot praktiskus uzdevumus un modelējot izaicinošas situācijas, ar kurām tipiski saskaras projektu komandas.
Kursa programmas ietvaros kursantiem jāveic arī praktiskais darbs grupās “Komandas procesu izstrāde veiksmīgai darba plānošanai un izpildei”, kurā balstoties uz gūtajām zināšanām jāizstrādā konkrētas komandas darba plānošanas un izpildes procesi, kas kalpotu ilgtermiņā.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:


 • Strukturēt un vadīt projekta izstrādes procesu

 • Standartizēt komandas sadarbības procesus projekta izstrādē un vadībā

 • Definēt un vadīt projekta svarīgākos KPI

 • Kontrolēt projekta laiku un budžetu atbilstoši noteiktajam mērķim

 • Ar dažādām tehnikām vairot komandas locekļu efektivitāti

 • Vadīt projekta riskus

 • Pielietot digitālos rīkus efektīvākas dokumentācijas veidošanai, komandas sadarbībai, atbildību deliģēšanai un projekta resursu kontrolei

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page