top of page

Atsauksmes

"Mācību programma bija ļoti noderīga un interesanta. Visvairāk patika, tas ka apspriedām dažādas projektu vadītāja ikdienas situācijas gan no pasniedzēja, gan no kursantu puses."

Matīss

"Ieguvu daudz vērtīgas zināšanas projektu vadībā un Jira/Confluence lietošanā."

Zane

"Mācību kursā iegūtās zināšanas būs vērtīgas un noderīgas, lai pilnveidotu projektu vadības darbu (procesus) uzņēmumā."

Aivija

Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes, kā ar Agile projektu vadību un digitālajiem rīkiem īstenot digitālo transformāciju, uzlabot savstarpējo komunikāciju, procesu caurspīdīgumu un efektivitāti.

Mērķauditorija

 • Projektu vadītāji

 • Pārmaiņu vadītāji

 • Produktu īpašnieki

 • Programmatūras testētāji

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes, kā ar Agile projektu vadību un digitālajiem rīkiem īstenot digitālo transformāciju, uzlabot savstarpējo komunikāciju, procesu caurspīdīgumu un efektivitāti.

Mērķauditorija

 • Projektu vadītāji

 • Pārmaiņu vadītāji

 • Produktu īpašnieki

 • Programmatūras testētāji

Tehnoloģijas

Jira, Trello, Confluence

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • E.2. Project and Portfolio Management Level 3

 • B.3. Testing  Level 1

 • E.4. Relationship Management Level 3

Caurviju kompetences


 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • E.2. Project and Portfolio Management Level 3

 • B.3. Testing  Level 1

 • E.4. Relationship Management Level 3

Caurviju kompetences


 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

Priekšzināšanas

Vēlama pieredze projektu un procesu vadībā.

Sertifikācija

Šajā programmā sertifikācija nav iekļauta.

Kursa tēmas

1. Jira, Confluence  un Trello darba vides sagatavošana


2. Projekta plānošana, izmantojot Ganta diagrammas un Confluence rīkus:

2.1. uzdevumu plānošana

2.2. resursu plānošana

2.3. komandas plānošana

2.4. sprintu plānošana

2.5. komunikācijas plānošana


3. Projekta sadarbības vides sagatavošana Jira, Confluence un Trello vidēs:

3.1. Jira - kļūdu un problēmu atsekošanai, kā arī programmatūras prasību pārvaldīšanai

3.2. Confluence – izstrādes komandas sadarbībai, lai dalītos zināšanās, pārvaldītu komandas uzdevumus un kalendārus

3.3. Trello -sadarbības paneļu veidošanai un vizualizācijai


4. Risku pārvaldība, izmantojot Confluence:

4.1. risku identificēšana

4.2. risku novērtēšana

4.3. risku mazināšanas pasākumu ieviešana

4.4. risku atsekošana


5. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Jira un Trello rīkus:

5.1. projekta informācijas pieejamības nodrošināšana

5.2. komandas ikdienas sanāksmes

5.3. komandas attiecību vadīšana un uzraudzēšana

5.4. komandas gara veicināšana


6. Projekta kontrole, izmantojot Ganta diagrammas, Jira un Confluence rīkus:

6.1. piegāžu kontrole

6.2. laika un finanšu resursu kontrole

6.3. produkta funkcionalitātes kontrole

6.4. projekta sfēras kontrole


7. Projekta pārskatu sagatavošana un informācijas pieejamības nodrošināšana visām iesaistītām pusēm, izmantojot Confluence un Trello rīkus:

7.1. projekta progresu

7.2. izmaksām, piegāžu grafiku

7.3. kvalitātes kontroli

7.4. prioritātēm

7.5. risku novēršanas pasākumiem

7.6. izmaiņām projekta specifikācijās


8. Ārējo līgumisko resursu pārvaldīšana, izmantojot Confluence vidi


9. Projekta noslēgšana un projekta resursu atbrīvošana, izmantojot Ganta diagrammas, Jira un Confluence rīkus

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:


 • Pielietot Jira, Confluence un Trello, projekta komandas dalībnieku sadarbībai un informācijas pieejamībai

 • Izstrādāt projekta plānu, sadalot to atsevišķos projekta uzdevumos un piešķirot resursus uzdevumu izpildei ar Ganta diagrammas palīdzību

 • Veidot projekta piegādes sprintus Confluence vidē

 • Pielietot paņēmienus projekta risku noteikšanai un veidot rīcības plānus to vadībai un mazināšanai

 • Veidot projekta komunikācijas plānu Confluence vidē

 • Pielietot Ganta diagrammu uzdevumu un resursu plānošanai

 • Veidot uzdevumus projektu komandai un pārdalīt tos nepieciešamības gadījumā, izmantojot Jira

 • Kontrolēt projekta izpildes gaitu, produkta piegādes, laika un finanšu resursus, izmantojot Jira

 • Veidot informācijas pārskatus visām iesaistītām pusēm, ziņojot par projekta progresu, izmaksām, sasniegumu grafiku, kvalitātes kontroli, prioritātēm, risku novēršanas pasākumiem, izmaiņām projekta specifikācijās, izmantojot Trello

 • Pārvaldīt ārējos līgumiskos resursus, lai sasniegtu projekta mērķus, izmantojot Confluence

 • Optimizēt projektu portfeļa grafikus un mērķus, panākot vienprātību par ieinteresēto personu prioritātēm

 • Optimizēt darbības un resursus, izmantojot Jira

 • Vadīt un uzraudzīt attiecības komandā, izmantojot Trello

 • Organizēt ikdienas projekta komandas sanāksmes, izmantojot Trello

 • Plānot un veikt projekta noslēguma aktivitātes un atbrīvot projekta resursus, izmantojot Confluence

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

Atsauksmes

"Mācību programma bija ļoti noderīga un interesanta. Visvairāk patika, tas ka apspriedām dažādas projektu vadītāja ikdienas situācijas gan no pasniedzēja, gan no kursantu puses."

Matīss

"Ieguvu daudz vērtīgas zināšanas projektu vadībā un Jira/Confluence lietošanā."

Zane

"Mācību kursā iegūtās zināšanas būs vērtīgas un noderīgas, lai pilnveidotu projektu vadības darbu (procesus) uzņēmumā."

Aivija

bottom of page