top of page

Par mums

FITA ir profesionālās tālākizglītības centrs, kas savu darbību uzsāka 2021.gada sākumā. Komandā darbojas informācijas tehnoloģijas un pieaugušo izglītības jomas profesionāļi ar starptautisku pieredzi IT nozarē. 


FITA sniedz unikālu mācību pieredzi cilvēkiem, kuri vēlas apgūt darba tirgū pieprasītas un aktuālās zināšanas un prasmes, tādejādi uzlabojot savas personīgās un darba devēja izaugsmes iespējas. Mēs palīdzam uzņēmumiem un organizācijām pilnveidot darbinieku tehnoloģiju un digitālās prasmes, ieviešot labākās pārvaldības prakses un automatizējot rutīnas darbus.


FITA ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) biedrs un mācību īstenošanā sadarbojas ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju (LETERA) un citām nozaru asociācijām. Tāpat FITA ir ESSA Software Skills Alliance partneris.

FITA skaitļos

700+

Kursu absolventi

9,1*

Vidējais vērtējums

20+

Pieredzējuši pasniedzēji

*Vidējā vērtējuma dati no kursu novērtējuma anketām.

20+

Kursi

*Vidējā vērtējuma dati no kursu novērtējuma anketām.

Kāpēc mums uzticas?

Akreditācija

Izglītības centra akreditācija atbilstoši valsts noteiktajiem izglītības iestāžu standartiem.


Izglītības iestādes nolikums​.

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums.

Pasniedzēji

Mūsu pasniedzēji ir nozares profesionāļi un ikdienā strādā ar tehnoloģijām, kuras māca. Izgājuši rūpīgu atlases procesu un nepārtraukti pilnveido savas gan pedogoģiskās, gan profesionālās prasmes.

 

Metodika

Mācības notiek tiešsaistē ar pasniedzēju, tās ir praktiskas un ietver projektos balstītu mācīšanos. FITA izstrādātā pieeja ļauj uzreiz pielietot iegūtās prasmes un konsultēties ar pasniedzēju un grupas dalībniekiem, iegūstot maksimālu atdevi no mācību procesa.

 

Saturs

Mācību programmu saturs veidots izmantojot Eiropas IT profesionāļu kompetenču ietvaru e-CF un  Eiropas iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaru DigComp 2.2.

“Iespēju mācīties ir daudz! Bet kā saprast – ko mācīties? cik daudz? kādā veidā? kas ir aktuāls un perspektīvs? Jautājumu ir daudz, piedāvājumu arī, viss strauji mainās un izaicinājumu pietiek visiem. Mēs, FITA speciālisti, ne tikai sekojam līdzi pasaules tendencēm mācību jomā un tehnoloģiju attīstībā, bet paši esam ieviesuši jaunas metodes un pieeju pieaugušo izglītībā, lai rezultāts būtu tūlītējs, ieguldītā laika un pūļu vērts. Mūsu absolventu pieredze un atsauksmes mums ļauj būt pārliecinātiem par FITA mācību kvalitāti un lietderīgumu!”

Īrisa Zvagule

SIA FITA vadītāja

Partneri un autorizācijas

Mūsu pieredze

Kursi uzņēmumiem

Rūpējoties par darbinieku produktivitāti un profesionālo attīstību, arvien vairāk Latvijas uzņēmumu investē savu darbinieku zināšanu un prasmju pilveidē. Mēs, FITA, palīdzam darbiniekiem kļūt zinošākiem aktuālākajās IT jomās, automatizēt rutīnas darbus, kļūt produktīvākiem, kā arī apliecināt savas prasmes iegūstot starptautiskus sertifikātus. Sekojot līdzi tendencēm mācību jomā un tehnoloģiju attīstībā, mēs nodrošinām aktuālu un pieprasītu izglītību.

Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) 

Tehnoloģiju attīstība ietekmē arī profesionālās prasmes, kuras nepieciešamas darba veikšanai,  tādēļ FITA piedāvā apgūt aktuālākās digitālās prasmes, lai strādājošie saglabātu savu konkurētspēju un karjeras iespējas arī nākotnē. Šādas mācību iespējas nodarbinātajām personām ir pieejamas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajā bezdarba riskam pakļauto personu apmācību projektā ar kuponu metodi (Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem”). Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Projekts "Mācības pieaugušajiem"

Vairāk kā 400 cilvēki ir pilnveidojoši savas digitālās un tehnoloģiju prasmes FITA mācību kursos ES fondu projektā “Mācību pieaugušajiem”. Daļa mācību dalībnieku pilnveidoja datu analīzes prasmes ar Microsoft Excel un Power BI vai Microsoft BI un Python. Tāpat pieprasītas bija mācības par programmēšanu ar Javascript un Python, informācijas sistēmu prasību analīzi un vadību, testēšanu, DevOps, digitālo rīku izmantošanu Agile projektu vadībā un multimediju satura veidošanu ar CANVA rīkiem. 

bottom of page