top of page

DevOps līderu kurss

ar DevOps Leader (DOL)® sertifikāciju

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

2024. gada 3. septembris

-

2024. gada 10. oktobris

otrdienās un ceturtdienās

,

14:45

-

18:00

Kursa mērķis

DevOps Leader kurss sniedz unikālu un praktisku pieredzi dalībniekiem, kuri vēlas izmantot transformatīvās vadības pieeju, ieviest, attīstīt un pilnveidot DevOps prakses organizācijā. Lai vadītu cilvēkus DevOps vidē, nepieciešamas jaunas prasmes, rīki, inovatīva domāšana un transformējoša līderība. Komandu līderiem ir jāsadarbojas, lai likvidētu "silos" un attīstītu organizāciju. Kursā tiek uzsvērta kultūras pārmaiņu dinamika, izmantojot reālus scenārijus un gadījumu izpēti. Dalībnieki tiek nodrošināti ar praksēm, metodēm un rīkiem, kas palīdz iesaistīt cilvēkus visā DevOps darbību spektrā.

Mērķauditorija

 • Organizācijas vadītāji, komandu vadītāji un IT vadītāji, kas atbild par izstrādes, uzturēšanas, drošības un testēšanas procesiem

 • Profesionāļi, kas  vēlas vadīt programmatūras vai lietojumprogrammu izstrādes, IT uzturēšanas vai IT pakalpojumu pārvaldības komandas

 • Biznesa analītiķi, projektu un produktu vadītāji

 • Sistēmu integratori

 • DevOps konsultanti un DevOps inženieri

 • Ikviens, kas uzsāk vai vada DevOps kultūras transformācijas programmu

Kursa mērķis

DevOps Leader kurss sniedz unikālu un praktisku pieredzi dalībniekiem, kuri vēlas izmantot transformatīvās vadības pieeju, ieviest, attīstīt un pilnveidot DevOps prakses organizācijā. Lai vadītu cilvēkus DevOps vidē, nepieciešamas jaunas prasmes, rīki, inovatīva domāšana un transformējoša līderība. Komandu līderiem ir jāsadarbojas, lai likvidētu "silos" un attīstītu organizāciju. Kursā tiek uzsvērta kultūras pārmaiņu dinamika, izmantojot reālus scenārijus un gadījumu izpēti. Dalībnieki tiek nodrošināti ar praksēm, metodēm un rīkiem, kas palīdz iesaistīt cilvēkus visā DevOps darbību spektrā.

Mērķauditorija

 • Organizācijas vadītāji, komandu vadītāji un IT vadītāji, kas atbild par izstrādes, uzturēšanas, drošības un testēšanas procesiem

 • Profesionāļi, kas  vēlas vadīt programmatūras vai lietojumprogrammu izstrādes, IT uzturēšanas vai IT pakalpojumu pārvaldības komandas

 • Biznesa analītiķi, projektu un produktu vadītāji

 • Sistēmu integratori

 • DevOps konsultanti un DevOps inženieri

 • Ikviens, kas uzsāk vai vada DevOps kultūras transformācijas programmu

Tehnoloģijas

-

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • A.1. IS and Business Strategy Alignment – L.4

 • A.3. Business Plan Development – L.4

 • A.4. Product/ Service Planning – L.4

 • B.2. Component Integration – L.3

 • E.2. Project and Portfolio Management – L.4

Caurviju kompetences


 • Līderība

 • Komunikācija

 • Problēmu risināšana

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • A.1. IS and Business Strategy Alignment – L.4

 • A.3. Business Plan Development – L.4

 • A.4. Product/ Service Planning – L.4

 • B.2. Component Integration – L.3

 • E.2. Project and Portfolio Management – L.4

Caurviju kompetences


 • Līderība

 • Komunikācija

 • Problēmu risināšana

Priekšzināšanas

DevOps terminoloģijas, definīciju un pamatprincipu zināšanas kursa “DevOps ieviešanas principi un labās prakses” apjomā.

Sertifikācija

PeopleCert DevOps Leader (DOL)®

Kursa tēmas

1. DevOps un transformatīvā līderība

 • Aktuālās DevOps definīcijas

 • DevOps priekšrocības

 • Transformatīvās līderības metodes un prakses


2. Atbrīvojoša (unlearning) uzvedība

 • Psiholoģiskā drošība un neirozinātne

 • Domāšanas veidi (mindset), mentālie modeļi un kognitīvā aizspriedumu sistēma

 • Pārvaldība, riski un atbilstība (Governance, Risk and Compliance  jeb GRC) un DevOps


3. Ceļš uz DevOps organizāciju

 • Kas atšķir DevOps  organizāciju

 • DevOps Kaizen

 • Drošības veicināšana


4. Mērījumi, lai mācītos

 • Kā noteikt jēdzīgus mērījumus

 • Aktuālās vērtību plūsmas kartes izveide


5. Mērījumi, lai uzlabotu

 • Uzlabošanas karte un eksperimenti

 • Nākotnes vērtību plūsmas kartes izveide


6. Mērķa darbības modeļi (Target Operating Models jeb TOM) un organizācijas dizains

 • Konveja likums

 • DevOps vēlamie rezultāti

 • DevOps TOM dizaina principi


7. DevOps transformācijas vīzijas formulēšana un popularizēšana

 • Organizācijas pārmaiņas lielos uzņēmumos

 • Cilvēku pilnvarošana

 • Informēšana ārpus organizācijas


8. Enerģijas un impulsa uzturēšana

 • DevOps nepieciešamības pamatojums

 • Kultūra un klimats

 • Augsta uzticēšanās kultūra


Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:


 • Vadīt komandu DevOps transformācijas procesā

 • Noteikt DevOps steidzamības nepieciešamību un prioritātes

 • Noskaidrot un saskaņot DevOps un uzņēmējdarbības mērķus

 • Izveidot transformācijas vīziju un stratēģiju

 • Identificēt un ietekmēt svarīgākās ieinteresētās puses

 • Nodrošināt pašorganizētu un starpfunkcionālu komandu vadības kultūru

 • Nodrošināt komandu dalībniekiem atgriezenisko saiti

 • Noteikt nozīmīgus rādītājus transformācijai un vadīt tos

 • Kārtot vērtību plūsmu

 • Nodrošināt informācijas plūsmu visā vērtību ķēdē

 • Sadalīt darbu iterācijās, lai paātrinātu mācīšanos un eksperimentēšanu

 • Vadīt nepārtrauktu piegādi

 • Vadīt nepārtrauktas uzlabošanas kultūru

 • Vadīt inovāciju ieviešanu

 • Sagatavot investīciju priekšlikumus

 • Uzlabot organizācijas noturību un ilgtspēju

 • Pielietot instrumentu kopumu, lai īstenotu DevOps transformāciju

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page