top of page

DAX valodas pamati datu modelēšanai un apstrādei

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Sniegt DAX padziļinātās prasmes, kas ļauj biznesa analītiķiem gūt maksimālu labumu no Microsoft Business Intelligence rīkiem. Kursā tiks apgūtas DAX funkcijas un rīki, pielietojot tos konkrētiem datu apstrādes scenārijiem, veicot datu modelēšanu, prognozēšanu, aprēķinus, analīzi.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apkopo un analīzē datus, sadarbojas ar citiem, aprakstot un prezentējot datus: vadītāji, analītiķi, finanšu speciālisti, pētnieki u.c.

Kursa mērķis

Sniegt DAX padziļinātās prasmes, kas ļauj biznesa analītiķiem gūt maksimālu labumu no Microsoft Business Intelligence rīkiem. Kursā tiks apgūtas DAX funkcijas un rīki, pielietojot tos konkrētiem datu apstrādes scenārijiem, veicot datu modelēšanu, prognozēšanu, aprēķinus, analīzi.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apkopo un analīzē datus, sadarbojas ar citiem, aprakstot un prezentējot datus: vadītāji, analītiķi, finanšu speciālisti, pētnieki u.c.

Tehnoloģijas

DAX (Data Analysis Expressions), DAX Studio, Microsoft Excel (Power Pivot), Microsoft Power BI Desktop

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • D.7. Data Science and Analytics L1


Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • D.7. Data Science and Analytics L1


Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

Priekšzināšanas

Izpratne par datu analīzes uzdevumiem un mērķiem.

Vēlama pieredze darbā ar Microsoft BI.

Vēlamas prasmes darbā ar Microsoft Excel (datu aprēķini pēc formulām, datu kārtošana, diagrammas).

Sertifikācija

Šajā programmā sertifikācija nav iekļauta.

Kursa tēmas

1. Datu avotu izvēle un to pievienošana analīzes videi

2. Datu relāciju konfigurēšana un vadība

3. Ievads DAX:

3.1. Kas ir DAX?

3.2. DAX datu tipi un operatori

3.3. Darbs ar aprēķinātajām kolonnām un mēriem

3.4. Funkcijas CALCULATE izmantošana

3.5. Time Intelligance funkcijas

4. DAX mainīgo un formatēšanas izmantošana:

4.1. DAX mainīgie

4.2. DAX koda formatēšana

4.3. DAX koda atkļūdošana

5. Datu modeļu veidošana:

5.1. Ievads datu modelēšanā

5.2. Datu modelēšanas koncepcijas DAX

5.3. Datu iegūšana datu modelī

5.4. Datu modeļa paplašināšana

5.5. DAX izteiksmju veidošana izmantojot DAX Studio

6. Darbs ar DAX Microsoft Power BI Desktop un  Microsoft Excel vidēs:

6.1. Darbs ar DAX Microsoft Power BI desktop vidē

6.2. Darbs ar DAX Microsoft Excel Power Pivot vidē

7. DAX funkcijas:

7.1. Tabulas funkcijas

7.2. Datuma un laika funkcijas

7.3. Filtrēšanas funkcijas

7.4. Statistikas funkcijas

7.5. Statistikas funkciju ieviešana:

7.5.1. Vidējo lielumu aprēķināšana

7.5.2. Darbs ar procentiem

7.5.3. Datu ranžēšana

7.5.4. Standartnovirzes aprēķināšana

8. Datu lietošanas scenāriji

9. Datu vizualizēšana

10. Vadības paneļu veidošana ar interaktīvu vizualizāciju

11. Vadības paneļu kopīgošana un publicēšana

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:


 • Veikt datu ielādi no dažādiem datu avotiem

 • Veikt dažādas datu transformācijas, datu tīrīšanu un filtrēšanu

 • Veidot attiecības starp datu modeļa tabulām

 • Izprast atšķirības starp attiecību modeļa tabulu veidiem un to nozīmi

 • Pielietot DAX valodas sintaksi

 • Veidot galveno darbības rādītāju (KPI) aprēķinus, kā arī citus aprēķinus, izmantojot DAX

 • Pielietot DAX funkcijas

 • Izmantot rindu kontekstu un pielietot iterāciju funkcijas

 • Pielietot CALCULATE funkciju, modificējot filtra kontekstu

 • Veikt aprēķinus ar datumiem

 • Veikt DAX funkciju optimizāciju un ātrdarbības analīzi

 • Pielietot DAX šablonu risinājumus

 • Veidot vadības paneļus un interaktīvu vizualizāciju, izmantojot DAX aprēķinus

 • Kopīgot un publicēt vadības paneļus un atskaites

 • Veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page