top of page

Atsauksmes

“Patīk, ka darbs ir organizēts projekta grupās. Būtiskākais ieguvums ir iespēja dalīties ar zināšanām, nostiprinot tās, un iegūt jaunas zināšanas no grupas biedriem.”

Egils

“Kurss bija necerēti apjomīgs un padziļināts! Lieliska pieredze! Ne mirkli nenožēloju, ka izvēlējos šo kursu.”

Iveta

“Uzskatu, ka ieguvu no mācībām maksimumu. Patika grupu darbs, tas bija noderīgs treniņš, kurā nostiprināt iegūtās zināšanas.”

Renāte

Datu analīze ar Microsoft BI un Python

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes darbam ar Microsoft Power BI un Python datu izpētei, datu modelēšanai, datu vizualizēšanai un koplietošanai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apkopo un analizē datus un sadarbojas ar citiem, aprakstot un prezentējot datus: vadītāji, analītiķi, finanšu speciālisti.

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes darbam ar Microsoft Power BI un Python datu izpētei, datu modelēšanai, datu vizualizēšanai un koplietošanai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apkopo un analizē datus un sadarbojas ar citiem, aprakstot un prezentējot datus: vadītāji, analītiķi, finanšu speciālisti.

Tehnoloģijas

Microsoft Power BI, Python

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • D.7. Data Science and Analytics L2 & L3

 • E.6. ICT Quality Management L2

 • E.8. Information Security Management L2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Atbildība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās prasmes

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • D.7. Data Science and Analytics L2 & L3

 • E.6. ICT Quality Management L2

 • E.8. Information Security Management L2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Atbildība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās prasmes

Priekšzināšanas

Vēlamas pamatprasmes programmēšanā (algoritmi, loģiskās konstrukcijas). Izpratne par datu analīzes uzdevumiem un mērķiem.

Sertifikācija

Šajā programmā sertifikācija nav iekļauta.

Kursa tēmas

1. Microsoft BI vides sagatavošana datu analīzei

2. Python vides sagatavošana datu apstrādei

3. Datu iegūšana analīzei no vairākiem avotiem un formātiem

4. Datu tīrīšana, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru

5. Datu ticamība

6. Datu modelēšana

7. Datu relācijas

8. DAX formulu veidošana

9. Datu konfidencialitāte un drošība

10. Datu atbalsts visa datu dzīves cikla garumā

11. Datu analītikas metodoloģijas izvēles principi

12. Datu kvalitātes un integritātes nodrošināšana

13. Datu apstrāde un datu analīzes rezultātu vizualizēšana

14. Regresijas un korelācijas analīze ar Python rīkiem

15. Informācijas paneļu veidošana

16. Datu plūsmu organizēšana

17. Python skriptu veidošana datu automātiskai atjaunināšanai izklājlapā

18. Sadarbība ar kolēģiem, partneriem, klientiem, prezentējot datu apstrādes analīzes rezultātus

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:


 • Sagatavot un pielietot Microsoft BI vidi datu analīzei

 • Sagatavot un pielietot Python vidi datu apstrādei

 • Sagatavot datus no vairākiem avotiem un formātiem analīzei

 • Iegūt datus no dažādiem avotiem

 • Tīrīt datus, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru

 • Pielietot paņēmienus datu ticamības pārbaudei

 • Definēt, veidot un optimizēt datu modeļus

 • Pētīt datu relācijas un veidot DAX formulas

 • Veidot datu arhīvus

 • Pielietot atbilstošu metodoloģiju datu analītikai

 • Pielietot paņēmienus datu kvalitātes un integritātes nodrošināšanai

 • Pielietot datu apstrādes paņēmienus un vizualizēt datu analīzes rezultātus

 • Pielietot Python rīkus regresijas un korelācijas analīzei

 • Veidot informācijas paneļus un vizualizācijas, lai nodrošinātu datos balstītus lēmumus

 • Modelēt un veidot datu vizualizāciju

 • Veidot Python skriptus datu automātiskai atjaunināšanai izklājlapā

 • Modelēt un plānot sistemātisku datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas vides novērošanu, lai identificētu un definētu ievainojamības un draudus, kā arī reģistrētu un ziņotu neatbilstības

 • Pielietot paņēmienus proaktīvai datu konfidencialitātes un drošības aizsardzībai

 • Veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem, klientiem, prezentējot datu apstrādes analīzes rezultātus

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

Atsauksmes

“Patīk, ka darbs ir organizēts projekta grupās. Būtiskākais ieguvums ir iespēja dalīties ar zināšanām, nostiprinot tās, un iegūt jaunas zināšanas no grupas biedriem.”

Egils

“Kurss bija necerēti apjomīgs un padziļināts! Lieliska pieredze! Ne mirkli nenožēloju, ka izvēlējos šo kursu.”

Iveta

“Uzskatu, ka ieguvu no mācībām maksimumu. Patika grupu darbs, tas bija noderīgs treniņš, kurā nostiprināt iegūtās zināšanas.”

Renāte

bottom of page