top of page

"Mācības bija vērtīgas, ieguvu pavisam jaunas prasmes Power BI pielietošanā, papildināju zināšanas Excel, kā arī ieguvu idejas, kā aplūkot datus un tos analizēt".

Jekaterina

"Mācības bija ļoti noderīgas. Jau tagad darbā izmantoju Power BI funkcionalitāti, sāku vairāk veikt datu analīzi un to vizualizāciju."

Aurika

"Lielisks pasniedzēju kolektīvs, ar padziļinātām zināšanām un prasmi auditoriju apmācīt, kā arī radīt iteresi. Nodarbības bija noderīgas un interesantas."

Pēteris

Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

2024. gada 14. maijs

-

2024. gada 20. jūnijs

otrdienās un ceturtdienās

,

09:00

-

12:15

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes veikt datu analīzi un vizualizāciju ar Microsoft Excel un Power BI tehnoloģijām, ieskaitot tādus rīkus un metodes kā Power Pivot, Power Query, Data Analysis Expressions (DAX), kā arī prognozēšanu un formulu auditēšanu.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apkopo un analīzē datus, kā arī sadarbojas ar citiem, aprakstot un prezentējot datus: vadītāji, analītiķi, finanšu speciālisti.

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes veikt datu analīzi un vizualizāciju ar Microsoft Excel un Power BI tehnoloģijām, ieskaitot tādus rīkus un metodes kā Power Pivot, Power Query, Data Analysis Expressions (DAX), kā arī prognozēšanu un formulu auditēšanu.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apkopo un analīzē datus, kā arī sadarbojas ar citiem, aprakstot un prezentējot datus: vadītāji, analītiķi, finanšu speciālisti.

Tehnoloģijas

Microsoft Excel (Power Pivot), Pyquery, DAX Studio, Microsoft Power BI

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences


  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Iniciatīva

DIGCOMP 2.2.


Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija, 6.līmenis

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences


  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Iniciatīva

DIGCOMP 2.2.


Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija, 6.līmenis

Priekšzināšanas

Pamatprasmes darbā ar Microsoft Excel.

Sertifikācija

Šajā programmā sertifikācija nav iekļauta.

Kursa tēmas

1. Datu avotu izvēle un to pievienošana analīzes videi 
2. Datu relāciju konfigurēšana un vadība 
3. Datu tīrīšana, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru 
4. Microsoft Excel analītiskās metodes un paņēmieni 
5. Datu lietošanas scenāriji 
6. Microsoft Excel datu vizualizācijas metodes 
7. Statistiskā analīze datu trendu noteikšanai 
8. Datu modelēšana 
9. Datu kārtošana, veidojot datu hierarhijas 
10. Datu plūsmu veidošana un to automatizācija 
11. Data Analysis Expressions (DAX) formulu veidošana 
12. Datu vizualizēšana  
13. Vadības paneļu veidošana ar interaktīvu vizualizāciju  
14. Vadības paneļu kopīgošana un publicēšana 
15. Sadarbība ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Lasīt, rakstīt un komunicēt datus kontekstā
2. Pielietot dažādus datu avotus un to importēšanas metodes
3. Iegūt datus no dažādiem avotiem un tīrīt tos, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru
4. Pielietot Microsoft Excel analītiskās metodes un paņēmienus
5. Veidot datu lietošanas scenāriju, lietojumu un iegūto rezultātu aprakstus
6. Pielietot kritisko domāšanu, aplūkojot datus, kas izmantoti analīzei
7. Pielietot Microsoft Excel datu vizualizācijas paņēmienus
8. Veikt statistisko analīzi, lai izprastu datu trendus 
9. veidot datu modeļus un aprakstīt tos
10. Veidot datu apstrādes plūsmas
11. Veidot Data Analysis Expressions (DAX) formulas, lai vienkāršotu darbu ar datiem 
12. Veidot datu hierarhijas, kārtojot datus
13. Pielietot datu vizualizāciju, izmantojot dažādus datu vizualizācijas stilus un uzlabotas digitālās stāstīšanas metodes
14. Veidot informācijas paneļus un interaktīvu vizualizāciju
15. Kopīgot un publicēt informācijas paneļus
16. Veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

"Mācības bija vērtīgas, ieguvu pavisam jaunas prasmes Power BI pielietošanā, papildināju zināšanas Excel, kā arī ieguvu idejas, kā aplūkot datus un tos analizēt".

Jekaterina

"Mācības bija ļoti noderīgas. Jau tagad darbā izmantoju Power BI funkcionalitāti, sāku vairāk veikt datu analīzi un to vizualizāciju."

Aurika

"Lielisks pasniedzēju kolektīvs, ar padziļinātām zināšanām un prasmi auditoriju apmācīt, kā arī radīt iteresi. Nodarbības bija noderīgas un interesantas."

Pēteris

bottom of page