top of page

Lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes dizaina izstrāde (UI/UX)

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

2024. gada 8. maijs

-

2024. gada 17. jūnijs

pirmdienās un trešdienās

,

14:00

-

17:15

Kursa mērķis

Palīdzēt dalībniekiem apgūt zināšanas un prasmes lietotāju pieredzes (UX) uzlabošanai, analīzei, plānošanai un īstenošanai, kā arī uz lietotājiem centrētā saskarnes (UI) dizaina izstrādei.

Mērķauditorija

 • Lietderības analītiķi

 • Lietderības testētāji

 • Lietotāju saskarnes dizaineri

 • Tīmekļa izstrādātāji

 • IT sistēmu analītiķi

 • Prasību analītiķi

 • Produktu dizaineri

 • Produktu īpašnieki

 • UI/UX dizaineri

 • Izstrādes komandu vadītāji

Kursa mērķis

Palīdzēt dalībniekiem apgūt zināšanas un prasmes lietotāju pieredzes (UX) uzlabošanai, analīzei, plānošanai un īstenošanai, kā arī uz lietotājiem centrētā saskarnes (UI) dizaina izstrādei.

Mērķauditorija

 • Lietderības analītiķi

 • Lietderības testētāji

 • Lietotāju saskarnes dizaineri

 • Tīmekļa izstrādātāji

 • IT sistēmu analītiķi

 • Prasību analītiķi

 • Produktu dizaineri

 • Produktu īpašnieki

 • UI/UX dizaineri

 • Izstrādes komandu vadītāji

Tehnoloģijas

Figma

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • B.6. System Engineering - L.1

 • A.10. User Experience – L.4

 • D.11. Needs Identification – L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • B.6. System Engineering - L.1

 • A.10. User Experience – L.4

 • D.11. Needs Identification – L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

Priekšzināšanas

Nav

Sertifikācija

Šajā programmā sertifikācija nav iekļauta.

Kursa tēmas

 1. UI/UX pamatprincipi

 2. Uz cilvēku centrēta dizaina pamatelementi un to izstrādes principi

 3. Agile un scrum projektu vadības metodes

 4. Lietotāju izpētes metodes

 5. Lietošanas konteksta izpēte un tā  ilustrēšana

 6. Lietotāju prasību un gaidu izzināšanas metodes

 7. Lietotāju prasību prioritizēšana un dokumentēšana

 8. Prasību vadība agile/scrum un ūdenskrituma projektos

 9. Dialoga principi un lietotāja saskarnes izstrādes vadlīnijas

 10. Mijiedarbības dizains

 11. Vizuālais dizains

 12. Lietotāja saskarnes prototipu veidošana

 13. Lietojamības mērīšana

 14. Lietojamības novērtēšana

 15. Lietotāju pieredzes vadība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • Izprast uz cilvēku centrēta dizaina pamatelementus

 • Pielietot dizaina principus un rīkus, kas nodrošina labu lietotāja pieredzi (UX)

 • Pielietot uz lietotāju orientētu saskarnes (UI) dizaina principus

 • Izprast un raksturot jaunās tehnoloģijas un ierīces,  tādas kā mākoņdatošana, robotika, lietu internets, virtuālā realitāte, papildinātā realitāte, mašīnmācīšanās, mākslīgais intelekts

 • Izprast un pielietot principus, standartus un metodes, kas saistītas ar ergonomiku un interaktivitāti

 • Izprast atšķirību starp lietojamību un lietotāja pieredzi

 • Pielietot agile un scrum metodes strādājot agile un scrum projektu komandās

 • Veidot komunikāciju ar sistēmas lietotājiem,  produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu prasības un skaidrotu sistēmas dizaina un  izstrādes principus

 • Pielietot tādas sistēmu prasību izzināšanas metodes kā lietotāju stāsti, intervijas, darbnīcas, prototipu veidošana un lietojamības scenāriju veidošana

 • Plānot un veikt lietotāju uzvedības empīriskos mērījumus

 • Veidot maketa dizainu un interaktīvus prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar tiem

 • Veidot personas un lietotāju ceļojumus

 • Pielietot lietotāja pieredzes mērījumus

 • Veidot un rediģēt tekstus un maketus

 • Izprast dialoga principus un lietotāja saskarnes vadlīnijas

 • Izstrādāt tiešsaistes dokumentus un saturu

 • Nodrošināt, ka informācija lietotājam ir skaidra, pilnīga un pareiza un, ka tā ir sniegta piemērotā vietā (lietojumprogramma vai dokumentācijas portāls) un formātā (teksts, attēls, video,  multivides u.c.)

 • Izstrādāt un vadīt lietojamības testus

 • pielietot metodes  prasību validēšanai un vadībai

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page