top of page

Programmatūras prasību inženierijas padziļināts praktiskais kurss – prasību izzināšana (Elicitation)

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

2024. gada 13. maijs

-

2024. gada 20. jūnijs

pirmdienās un ceturtdienās

,

14:00

-

17:15

Kursa mērķis

Padziļināti apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas par programmatūras prasību izzināšanas paņēmieniem un rīkiem.

Mērķauditorija

 • Prasību inženieri

 • Biznesa analītiķi

 • Sistēmu analītiķi

 • Programmatūras arhitekti, izstrādātāji, projektētāji

 • Lietotāji, kas iesaistīti informācijas sistēmu vai programmatūras produktu specifikācijas izstrādē

 • Testētāji

 • Projektu vadītāji

Kursa mērķis

Padziļināti apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas par programmatūras prasību izzināšanas paņēmieniem un rīkiem.

Mērķauditorija

 • Prasību inženieri

 • Biznesa analītiķi

 • Sistēmu analītiķi

 • Programmatūras arhitekti, izstrādātāji, projektētāji

 • Lietotāji, kas iesaistīti informācijas sistēmu vai programmatūras produktu specifikācijas izstrādē

 • Testētāji

 • Projektu vadītāji

Tehnoloģijas

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • B.6. System Engineering - L.4

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • B.6. System Engineering - L.4

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

Priekšzināšanas

Zināšanas un prasmes "Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība" kursa apjomā.

Sertifikācija

IREB Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Elicitation – Practitioner.

Šī eksāmena kārtošana kursa dalībniekiem ir bez maksas, bet lai kārtotu šo eksāmenu, ir jābūt apmeklētam kursam "Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība"
un nokārtotam vienam no sertifikācijas eksāmeniem:

"CPRE Foundation Level (FL) certificate" vai "BCS (British Computer Society) Practitioner Certificate in Requirements Engineering".

Kursa tēmas

1. Prasību izzināšanas (elicitation) un pārvaldības strukturēšana un konfliktu risināšana


1.1. Izpratne par prasību izzināšanas un konfliktu risināšanas tvērumu prasību inženierijā

1.2. Faktori, kas ir svarīgi prasību izzināšanas un konfliktu risināšanas pieejas plānošanā

1.3. Prasību izdibināšanas un konfliktu risināšanas darbību plānošana un izpilde

1.4. Prasību izzināšanas un konfliktu risināšanas procesa modeļi (patterns)


2. Prasību avoti


2.1. Prasību avotu pamati

2.2. Ieinteresēto pušu identificēšana, klasificēšana, pārvaldība

2.2.1. Ieinteresēto pušu kā prasību avotu identificēšana un izvēle

2.2.2. Ieinteresēto pušu attiecību pārvaldība

2.2.3. Iesaistīto ieinteresēto pušu informācijas dokumentēšanas nosacījumi

2.2.4. Lietotāji kā īpaša ieinteresēto personu grupa

2.3. Dokumentu identificēšana, klasificēšana un pārvaldīšana

2.3.1. Dokumentu kā prasību avotu identificēšana un izvēle

2.3.2. Dokumentu informācijas dokumentēšanas nosacījumi

2.4. Sistēmu identificēšana, klasificēšana un pārvaldīšana

2.4.1. Sistēmu kā prasību avotu identificēšana un izvēle

2.4.2. Sistēmu informācijas dokumentēšanas nosacījumi


3. Izdibināšanas tehnikas


3.1. Informācijas iegūšanas tehnikas

3.1.1. Jautājumu uzdošanas tehnikas

3.1.2. Novērošanas tehnikas

3.1.3. Sadarbības tehnikas

3.1.4. Artefaktu tehnikas

3.2. Ideju ģenerēšanas tehnikas

3.2.1. Prāta vētra

3.2.2. Analoģijas tehnikas

3.2.3. Prototipēšana

3.2.4. Scenāriji un stāstu dēļi (Scenarios and storyboards)

3.3. Domāšanas metodes

3.3.1. Domāšana abstrakcijas līmeņos

3.3.2. Domāšana problēmu un mērķu izteiksmē

3.3.3. Izvairīšanās no transformācijas efektiem

3.3.4. Domāšana modeļu izteiksmē

3.3.5. Prāta karšu veidošana

3.4. Prasību izzināšanas tehniku strukturēšana, izmantojot atribūtus


4. Konfliktu risināšana


4.1. Konflikta identificēšana

4.2. Konflikta analīze

4.3. Konflikta atrisināšana

4.4. Konflikta atrisināšanas dokumentēšana


5. Eksāmens (pēc izvēles un tiem, kas izpilda kvalifikācijas prasības – sk. info zemāk.)


Kurss sagatavo sertifikācijas eksāmenam


IREB Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Elicitation – Practitioner >>

Šī eksāmena kārtošana kursa dalībniekiem ir bezmaksas, bet lai kārtotu šo eksāmenu, ir jābūt

 1. apmeklētam kursam Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība

un

 1. nokārtotam vienam no sertifikācijas eksāmeniem

 • CPRE Foundation Level (FL) certificate

 • Vai BCS (British Computer Society) Practitioner Certificate in Requirements Engineering

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:


 • Piemērot metodes strukturētai prasību izzināšanai (elicitation) - gan plānošanai, gan izpildei, kā arī konfliktu risināšanai

 • Pēc iespējas pilnīgāk identificēt prasību avotus, pat ja tie pārsniedz klasiskās ieinteresētās (stakeholders) puses

 • Izvēlēties projekta situācijai piemērotu pieeju un piemērot visefektīvākās prasību izdibināšanas (elicitation) tehnikas

 • Identificēt un atrisināt prasību konfliktus, lai panāktu vienprātību starp ieinteresētajām pusēm par identificētajām prasībām

 • Būt par starpnieku (mediate) konflikta situācijās prasību izdibināšanas jomā

 • Izveidot un pārvaldīt prasību dokumentāciju

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page