top of page

Mākslīgā intelekta instrumentu (ChatGPT) pielietojums pārdošanas procesu optimizācijai

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Veidot vienotu vispārēju izpratni par šī brīža aktuālāko mākslīgā intelekta lielo valodu modeļu (large language model) uzbūvi, iespējām un ierobežojumiem ikdienas darba pielietojumā. Attīstīt praktiskas iemaņas ChatGPT izmantošanā, kuras uzreiz iespējams pielietot ikdienas darbā. Motivēt kursa dalībniekus lietot mākslīgā intelekta rīkus, tādējādi optimizējot savu ikdienu un uzņēmuma resursus.

Mērķauditorija

 • Mārketinga jomas speciālisti 

 • Pārdošanas jomas speciālisti 

 • Klientu attiecību vadītāji 

 • Produktu īpašnieki

Kursa mērķis

Veidot vienotu vispārēju izpratni par šī brīža aktuālāko mākslīgā intelekta lielo valodu modeļu (large language model) uzbūvi, iespējām un ierobežojumiem ikdienas darba pielietojumā. Attīstīt praktiskas iemaņas ChatGPT izmantošanā, kuras uzreiz iespējams pielietot ikdienas darbā. Motivēt kursa dalībniekus lietot mākslīgā intelekta rīkus, tādējādi optimizējot savu ikdienu un uzņēmuma resursus.

Mērķauditorija

 • Mārketinga jomas speciālisti 

 • Pārdošanas jomas speciālisti 

 • Klientu attiecību vadītāji 

 • Produktu īpašnieki

Tehnoloģijas

ChatGPT, Mākslīgais intelekts

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • A.9. Innovating

 • D.6. Digital Marketing

 • D.5. Sales Development

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Kritiskā domāšana

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • A.9. Innovating

 • D.6. Digital Marketing

 • D.5. Sales Development

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Kritiskā domāšana

Priekšzināšanas

Angļu valodas pamatzināšanas.

Sertifikācija

Šajā programmā sertifikācija nav iekļauta.

Kursa tēmas

1. Ieskats par to, kas vispār ir ChatGPT, kā šādi mākslīgā intelekta modeļi ir veidoti un kā tie strādā. Salīdzinājums starp ChatGPT3.5 (bezmaksas) un ChatGPT4 (maksas) versijām.


2. ChatGPT4 – jaunākais un spējīgākais modelis,  kā arī  tā noderīgākie un pielietojamākie spraudņi (plugins) uzņēmumu biznesa attīstībai ar fokusu specifiski pārdošanas darbam.


3. Korekta ChatGPT vaicājumu (prompt) rakstīšana. Kā precīzi formulēt vaicājumus priekš ChatGPT, lai saņemtu visnoderīgākās atbildes. Kā rakstīt papildus jautājumus (followup questions), lai iegūto rezultātu uzlabotu līdz optimālākajam variantam. Tipiskās kļūdas, un kā izvairīties no nekorektiem rezultātiem jeb tā sauktajām mākslīgā intelekta halucinācijām (AI hallucinations).


4. Specifiski piemēri un praktiskie darbi uzņēmuma biznesa attīstībai:


4.1.   Līdu ģenerēšana – kā izmantot meklēšanas spraudņus (piemēram KeyMate.AI Search) lai atrastu potenciālo klientu kompānijas. Kā ātri analizēt to mājaslapas (izmantojot WebPilot spraudni), lai iegūtu katras kompānijas aprakstu, mājaslapā pieejamo kontaktinformāciju un apkopojumu tam un ģenerēt idejas, kā var palīdzēt konkrētā uzņēmuma biznesa vajadzībām.


4.2.   Tirgus izpēte un konkurentu analīze

a) Kā ātri apkopot konkrētas tirgus vertikāles tendences, jaunumus un aktuālākās problēmas, kas būtu noderīgas sava uzņēmuma piedāvājuma realizācijai

b) Kā atrast konkurentus un apkopot informāciju par tiem

c) Kā automātiski izveidot produktu salīdzinājumus saviem un konkurentu piedāvātajiem produktiem. Kā automātiski izstrādāt “kill sheet” katram konkurentu produktam


4.3.   Informācijas apkopošana un izklājlapu veidošana – kā izmantojot iegūto informāciju to uzreiz automātiski apkopot izklājlapās – google sheets vai excel formātā (izmantojot Make a Sheet spraudni)


4.4.   Satura veidošana, tai skaitā:

a) Personalizētu auksto pārdošanas e-pastu vai LinkedIn vēstuļu rakstīšana, ņemot vērā gan sava uzņēmuma piedāvājumu, gan konkrēto uzrunājamo uzņēmumu un tā biznesa specifiku.

b) Mārketinga saturu – preses relīzes, produktu aprakstus, bloga rakstus, whitepapers, case studies

c) Sociālo mediju posti – kā esošu saturu ātri un vienkārši pielāgot Twitter, LinkedIn, Facebook un Instagram postiem

d) Prezentāciju veidošana – pārdošanas prezentācijas, vebināri

e) Vizualizāciju veidošana – kā, izmantojot specifiskus spraudņus, izveidot diagrammas un shēmas, lai saturu padarītu uztveramāku un vieglāk saprotamu


4.5.   Sagatavošanās pārdošanas aukstajiem zvaniem

a) Automatizēta mērķa kompānijas izpēte (mājaslapas un LinkedIn satura analīze)

b) Sava uzņēmuma priekšrocību aprakstu sagatavošana, pielāgojot tos konkrētās mērķa kompānijas biznesa nepieciešamībām

c) Pārdošanas jautājumu sagatavošana

d) Potenciālo pretargumentu (kas varētu nākt no klienta puses) ģenerēšana un sagatavošanās to atspēkošanai

e) Kā izmantot ChatGPT kā trenēšanās instrumentu, auksto zvanu un biznesa sarunu simulācijās


4.6.   Jaunu biznesa ideju ģenerēšana

a) Sava uzņēmuma produktu/piedāvājumu potenciāls pielietojumam citos tirgus segmentos. Jaunu biznesa nišu apgūšana

b) Esošo produktu/piedāvājumu klāsta papildināšana ar jaunām idejām, balstoties uz sava uzņēmuma esošajām kompetencēm, spējām


4.7.  Sekošana līdzi industrijas ziņām un jaunumiem

a) Vispārēju ziņu un jaunumu apkopojumu iegūšana sava uzņēmuma industrijā

b) Jaunumi saistībā ar likumdošanas izmaiņām dažādās valstīs, kas potenciāli padara jūsu uzņēmumu piedāvājumu aktuālāku konkrētajā tirgū

c) Sociālo mediju aktualitāšu apkopojums interesējošajā tēmā un tās sentimenta analīze


4.8.  Zinātnisko rakstu izpēte, analīze un kopsavilkumu ģenerēšana – kā izmantot zinātnisko rakstu ChatGPT spraudņus (piemēram, Scholar AI) lai atrastu zinātniskos rakstus atsaucēm, iegūtu to saturu un galveno secinājumu apkopojumu saprotamā veidā, ko pēc tam izmantot mārketinga saturam un pārdošanas argumentu veidošanai


4.9.  Mājaslapas optimizācija – satura pielāgošana SEO (Search Engine Optimisation) atbilstamībai


4.10.  Reklāmu izstrāde, optimizācija un analīze


4.11.  Darba plānošana un organizēšana


4.12.  Datu analīze - iespēja apgūt veidus, kā iegūt vērtīgu informāciju no saviem datiem (pārdošanas, mārketinga, uzņēmuma iekšējiem u.c. datiem) bez papildus programmēšanas vai datu analīzes programmatūru apguves

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu: 


 • Izprast, kā darbojas ChatGPT un līdzīgi modeļi. 

 • Izskaidrot, kas ir mākslīgais intelekts, un kā tas tiek veidots. 

 • Izmantot ChatGPT4 maksas versiju un tās spraudņus, kas ir noderīgi pārdošanas darbam. 

 • Izvēlēties un pielāgot spraudņus konkrētiem pārdošanas uzdevumiem. 

 • Rakstīt precīzus vaicājumus, lai iegūtu vēlamās un noderīgas atbildes no ChatGPT. 

 • Veidot papildu jautājumu (followup questions) vaicājumus, lai optimizētu saņemto rezultātu. 

 • Identificēt un novērst kļūdas, kas var rasties darbā ar mākslīgo intelektu. 

 • Izmantot ChatGPT līdu ģenerēšanai un potenciālo klientu identificēšanai. 

 • Veikt konkurentu analīzi un tirgus izpēti izmantojot ChatGPT. 

 • Veidot personalizētu pārdošanas saturu, sākot no aukstajiem zvaniem un beidzot ar prezentācijām un vizualizācijām. 

 • Izmantojot ChatGPT pielāgot esošo saturu un veidot jaunu, ievērojot konkrētu mērķauditoriju un uzņēmuma biznesa specifiku.

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page