top of page

Programmatūras testēšanas pamati

ar ISTQB sertifikācijas eksāmenu

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

2024. gada 7. maijs

-

2024. gada 13. jūnijs

otrdienās un ceturtdienās

,

11:00

-

14:15

Kursa mērķis

Sniegt prasmes un zināšanas programmatūras testu izstrādei un ieviešanai atbilstoši programmatūras prasībām un lietotāju vajadzībām, kā arī sagatavot kursa dalībniekus Certified Tester ISTQB® Foundation Level sertifikācijas eksāmena kārtošanai.

Mērķauditorija

 • IT sistēmu testētāji

 • Programmatūras testētāji

 • Testēšanas analītiķi

 • QA (Quality Assurance) testētāji

 • Programmatūras kvalitātes vadītāji

Kursa mērķis

Sniegt prasmes un zināšanas programmatūras testu izstrādei un ieviešanai atbilstoši programmatūras prasībām un lietotāju vajadzībām, kā arī sagatavot kursa dalībniekus Certified Tester ISTQB® Foundation Level sertifikācijas eksāmena kārtošanai.

Mērķauditorija

 • IT sistēmu testētāji

 • Programmatūras testētāji

 • Testēšanas analītiķi

 • QA (Quality Assurance) testētāji

 • Programmatūras kvalitātes vadītāji

Tehnoloģijas

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • B.3. Testing - L.2

 • B.5. Documentation Production - L.1

 • B.1. Design and Development - L.2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās spējas

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • B.3. Testing - L.2

 • B.5. Documentation Production - L.1

 • B.1. Design and Development - L.2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās spējas

Priekšzināšanas

Nav

Sertifikācija

ar ISTQB sertifikācijas eksāmenu

Kursa tēmas

1. Kas ir testēšana un kāpēc tā ir nepieciešama?

 • testēšanas principi

 • testēšanas process

 • testēšanas psiholoģija

2. Testēšana visā programmatūras izstrādes dzīves ciklā

 • programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļi

 • testēšanas līmeņi

 • testēšanas veidi

 • testēšana programmatūras uzturēšanas mērķiem

3. Statiskā testēšana

 • atšķirības starp statisko un dinamisko testēšanu

 • pārskatu veidošana

4. Testēšanas paņēmieni

 • testēšanas metožu kategorijas

 • melnās kastes testēšanas metodes

 • baltās kastes testēšanas metodes

 • pieredzē balstītas testēšanas metode

5. Testēšanas vadība

 • testēšanas organizācija

 • testēšanas plānošana un novērtēšana

 • testēšanas uzraudzība un kontrole

 • testu konfigurācijas pārvaldība

 • riski un testēšana

 • defektu pārvaldība

6. Testēšanas atbalsta rīki

 • rīku izvēles apsvērumi

 • efektīva rīku izmantošana

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:


 • Testēt un dokumentēt testēšanas rezultātus

 • Veidot un izpildīt sistemātiskas testa procedūras, lai nodrošinātu atbilstību programmatūras lietojamībai un specifikācijai

 • Nodrošināt, ka jaunas vai pārskatītas programmatūras komponentes vai sistēmas darbojas atbilstoši gaidītajam

 • Nodrošināt iekšējo, ārējo, nacionālo un starptautisko standartu ievērošanu, ieskaitot veselības un drošības, lietojamības, veiktspējas, uzticamības un savietojamības prasības

 • Sagatavot dokumentus un ziņojumus, lai apliecinātu atbilstību programmatūras prasībām

 • Pielietot atbilstošas programmatūras un / vai aparatūras komponentes

 • saskaņot testēšanas rezultātus ar programmatūras lietotāju pārstāvjiem

 • Sadarboties ar izstrādes komandu;

 • Optimizēt testēšanas prakses un dažādus testēšanas ierobežojumus pielietošanai  dažādos kontekstos

 • Efektīvi piedalīties programmatūras izstrādes komandas pārskatu sanāksmēs

 • Izmantot organizācijā noteiktus paņēmienus testu projektēšanai visos testēšanas  līmeņos

 • Interpretēt un izpildīt testus atbilstoši dotajām testu specifikācijām

 • Ziņot testa rezultātus

 • Izprast resursu, stratēģijas, plānošanas, projekta kontroles un riska pārvaldības principus testēšanas vadības  un izpildes kontekstā

 • Rakstīt un komunicēt skaidrus un saprotamus defektu pārskatus

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page