top of page

Atsauksmes

"Mācību virziens, programma, vieslektori un gūtās zināšanas ir ļoti aktuālas un noderīgas ikvienam, kurš vēlas attīstīt savu karjeru, strādā kā vidēja vai augsta līmeņa speciālists/-e (IT, produktu attīstības, pārdošanas, HR, mārketinga u.c. ar uzņēmuma izaugsmi saistītā lomā), tāpat arī vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem. Kā arī ikvienam, kas vēlas savu profesionālo sniegumu pilnveidot un tiecas pēc izaugsmes."

Dace

"Esmu apmierināta ar mācībām. Īpaši patika darbs pie projekta, tas ļāva vislabāk saprast, kā dažādus rīkus izmantot, par kuriem iepriekš nebiju zinājusi."

Sintija

"Man ļoti patika grupu darbs pēc katras tēmas."

Undīne

Digitālās transformācijas plānošana, ieviešana un vadība

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

48 mācību stundas

EUR 1250 + PVN

Cena

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģiju izvērtēšanai, plānošanai, ieviešanai, inovāciju nepieciešamības identificēšanai un ar digitālo transformāciju saistīto procesu pārvaldībai, lai sasniegtu organizācijas izvirzītos mērķus.

Mērķauditorija

 • Digitālās transformācijas vadītāji

 • Pārmaiņu vadītāji

 • Produktu vadītāji

 • Projektu vadītāji

 • Lietotāju pieredzes vadītāji

 • Organizācijas vadība u.c.

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģiju izvērtēšanai, plānošanai, ieviešanai, inovāciju nepieciešamības identificēšanai un ar digitālo transformāciju saistīto procesu pārvaldībai, lai sasniegtu organizācijas izvirzītos mērķus.

Mērķauditorija

 • Digitālās transformācijas vadītāji

 • Pārmaiņu vadītāji

 • Produktu vadītāji

 • Projektu vadītāji

 • Lietotāju pieredzes vadītāji

 • Organizācijas vadība u.c.

Tehnoloģijas

Mākoņtehnoloģijas, Confluence, Trello, Whimsical

MĀCĪBU NORISE

20% teorija un 80% prakse

Mācības notiek tiešsaistē. Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem un grupu projektu.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

e-CF 4.0


 • E.7. Business Change Management Level 3

 • A.9. Innovating Level 4

 • A.3. Service Delivery Level 1

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • E.7. Business Change Management Level 3

 • A.9. Innovating Level 4

 • A.3. Service Delivery Level 1

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

Priekšzināšanas

Vēlama pieredze projektu un procesu vadībā.

Sertifikācija

Šajā programmā sertifikācija nav iekļauta.

Kursa tēmas

1.  Organizācijas digitālā infrastruktūra un tās loma organizācijas mērķu sasniegšanai

2.  Inovāciju nepieciešamības identificēšana, priekšrocības un uzlabojumi ieviešot jaunas tehnoloģijas

3.  Pierādījumos balstītas pārmaiņu koncepcijas izstrāde

4.  Inovācijas procesu metodes un paņēmieni:

 • dizaina domāšana kopradīšana

 • uz lietotāju vērstas inovācijas

5.  Iespējamu traucējumu un pārrāvumu pārvaldība digitālās transformācijas ieviešanas laikā

6.  Pārmaiņu vadība digitālās transformācijas ietvaros:

 • pārmaiņu prasības un pārmaiņu ieguvumu aprēķins

 • pārmaiņu izmaksu un ieguvumu analīze

 • pārmaiņu vadības galvenie rādītāji (KPI)

 • organizācijas strukturālie un kultūras aspekti pārmaiņu vadībā

7.  Digitālās transformācijas izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes

8.  Atbilstošu tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi

9.  Procesu uzlabojumu ieviešanas plānu dokumentācija

10. Projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvari un digitālie atbalsta rīki

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:


 • Pielietot paņēmienus, lai identificētu inovāciju nepieciešamību, priekšrocības un uzlabojumus jaunu tehnoloģiju ieviešanas rezultātā

 • Veidot pierādījumus pārmaiņu koncepcijai

 • Pielietot inovācijas procesa veicināšanas metodes un paņēmienus (dizaina domāšana, kopradīšana, uz lietotāju vērstas inovācijas)

 • Pielietot digitālos rīkus informācijas koplietošanai un sadarbībai

 • Modelēt un plānot  iespējamus biznesa traucējumus un pārrāvumus digitālās transformācijas ieviešanas laikā

 • Izstrādāt pārmaiņu prasības un aprēķināt pārmaiņu ieguvumus

 • Pielietot pārmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzi

 • Pielietot pārmaiņu vadības galvenos rādītājus (KPI)

 • Pārvaldīt pārmaiņas, ņemot vērā organizācijas strukturālos un kultūras jautājumus

 • Pielietot atbilstošu tehnoloģiju risinājumus, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi

 • Veidot un dokumentēt procesu uzlabojumu ieviešanas plānu

 • Pielietot projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvarus un to atbalsta rīkus

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

Atsauksmes

"Mācību virziens, programma, vieslektori un gūtās zināšanas ir ļoti aktuālas un noderīgas ikvienam, kurš vēlas attīstīt savu karjeru, strādā kā vidēja vai augsta līmeņa speciālists/-e (IT, produktu attīstības, pārdošanas, HR, mārketinga u.c. ar uzņēmuma izaugsmi saistītā lomā), tāpat arī vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem. Kā arī ikvienam, kas vēlas savu profesionālo sniegumu pilnveidot un tiecas pēc izaugsmes."

Dace

"Esmu apmierināta ar mācībām. Īpaši patika darbs pie projekta, tas ļāva vislabāk saprast, kā dažādus rīkus izmantot, par kuriem iepriekš nebiju zinājusi."

Sintija

"Man ļoti patika grupu darbs pēc katras tēmas."

Undīne

bottom of page