Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un vadīt IT sistēmu un biznesa prasības, kā arī nodrošināt IT sistēmu funkcionalitātes atbilstību lietotāju  vajadzībām.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

IT sistēmu analītiķi, prasību analītiķi, produktu dizaineri, UI / UX dizaineri,  kā arī ikviens,  kurš vēlās apgūt sistēmu un biznesa analītiķa prasmes un izprast UI/UX lomu programmatūras izstrādes projektos

Tehnoloģijas

Jira

Confluence

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vēlama pieredze darbā ar sistēmu prasību analīzi un veidošanu.

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • veidot komunikāciju ar sistēmas lietotājiem,  produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu prasības un skaidrotu sistēmas dizaina un  izstrādes principus;

 • pielietot Agile un Scrum metodes strādājot Agile un Scrum projektu komandās;

 • pielietot tādas sistēmu prasību izzināšanas metodes kā lietotāju stāsti, intervijas, darbnīcas, prototipu veidošana un lietojamības scenāriju veidošana;

 • kategorizēt, analizēt un vadīt iesaistīto pušu prasības;

 • pārveidot programmatūras lietotāju gaidas sistēmas prasībās;

 • veidot programmatūras testus un vērtēt testu rezultātus atbilstoši programmatūras specifikācijām;

 • veidot maketa dizainu un interaktīvus prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar tiem;

 • veidot personas un lietotāju ceļojumus;

 • pielietot lietotāja pieredzes mērījumus;

 • pārliecināties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza un, ka tā tiek sniegta piemērotā vietā(lietojumprogrammas vai dokumentācijas portālā) un formātā (teksts, attēls, video, tērzēšanas kaste, multivide utt.);

 • veidot un rediģēt tekstus un maketus;

 • izstrādāt tiešsaistes dokumentus un saturu;

 • pielietot metodes  prasību validēšanai un vadībai;

 • nodrošināt programmatūras atbilstību lietotāju prasībām.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • B.6. System Engineering - L.1

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

Kursa tēmas

 

1.  Programmatūras prasību uzdevumi un vadība

2.  Prasību izzināšanas metodes

3.  Prasību modelēšana

4.  Atribūtu un skatu prasību vadība

5.  Prasību analīze un  prioritizācija

6.  Versiju un izmaiņu vadība

7.  Programmatūras prasību specifikācija (PPS)

8.  Prasību trasējamības tehnikas

9.  Prasību pārskatu veidošana

10. Lietotāju pieredzes vadība

11. Testēšanas pārskatu veidošana

12. Prasību validēšana

13. Risinājuma piegāde atbilstoši prasībām

14. Prasību izmaiņu dokumentēšana

15. Prasību vadība Agile/Scrum un ūdenskrituma projektos

Cena: 960 EUR + PVN
Norise: 31.01. –  09.03.2023, otrdienās un ceturtdienās, 9:30 – 12:45