top of page

 13_9_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress rīkiem
 Programmu kopa: Tīmekļa vietņu izstrāde

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par lietotāja saskarnes/lietotāja pieredzes (UI/UX) izstrādes tehnikām, tīmekļa vietnes informācijas strukturēšanu,  pārvaldību un satura izstrādi, izmantojot WordPress rīkus.

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt tīmekļa vietnes izstrādi, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

WordPress

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. veidot un uzturēt uz lietotāju vērstu tīmekļa vietni;
2. pielietot  labas prakses tīmekļa vietnes lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes (UI/UX)  principus un metodes  tīmekļa vietnes izstrādē;
3. pielietot tehnikas, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no izstrādātās tīmekļa vietnes;
4. izstrādāt digitālos produktus tīmekļa vietnes lietotāju mērķu atbalstam (mijiedarbības dizains);
5. pielietot tehnikas un metodes, lai izstrādātu tīmekļa vietnes maketa dizainu un interaktīvus prototipus;
6. nodrošinātu, ka tīmekļa vietnes lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar to;
7. veidot personas un lietotāju stāstus tīmekļa vietnes prasību pārvaldei; 
8. organizēt tīmekļa vietnes informāciju lietotājiem atbilstošā un saprotamā veidā;
9. pārliecinieties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza;
10. pielietot saturam piemērotu formātu (teksts, attēls, video, tērzēšanas kaste utt.) un sagatavot šo saturu publicēšanai tīmekļa vietnē;
11. instalēt un konfigurēt WordPress;
12. izvēlēties un instalēt WordPress veidnes tīmekļa vietnes noformēšanai;
13. izveidot tīmekļa vietnes lapu struktūru WordPress vidē;
14. pielāgot WordPress lapas vēlamam dizainam un saturam;
15. pielietot WordPress SEO  labas prakses, lai piesaistītu vairāk klientu tīmekļa vietnei;
16. izmantot WordPress kategorijas un birkas (tags);
17. pielietot tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīkus;
18. pielietot paņēmienus pamatdrošības principu nodrošināšanai tīmekļa vietnes izstrādē;
19. ieverot izstrādē vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasības.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis

e-CF 4.0

D.6. Digital Marketing Level 1
A.10. User Experience Level 2
B.1. Application Development Level 3

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Atbildība

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Tīmekļa vietnes funkcionalitātes plānošana
2. Tīmekļa vietnes lietotāju vajadzību un prasību analīze:
   2.1. Tehnikas un metodes tīmekļa vietnes lietotāja saskarnes izstrādei un lietotāja pieredzes (UI/UX)  uzlabošanai;
   2.2. Tehnikas, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no izstrādātās tīmekļa vietnes;
   2.3. Mijiedarbības dizaina principi
3. Maketu un prototipu veidošana:
   3.1. Metodes tīmekļa vietnes maketa dizainu un interaktīvus prototipu izstrādei;
   3.2. Tīmekļa vietnes interaktivitātes plānošana un dizains;
4. Metodes un tehnikas tīmekļa vietnes prasību vadībai:
   4.1. Personu veidošana
   4.2. Lietotāju stāstu veidošana un pārvaldība
5. Tīmekļa vietnes digitālā satura veidošana:
   5.1. Satura piemērotākās formas izvēle (teksts, attēls, video)
   5.2. Teksta apstrādes rīki
   5.3. Attēlu apstrādes rīki
6. WordPress sagatavošana darbam:
   6.1. WordPress instalēšana
   6.2. WordPress spraudņu (plugin) pievienošana 
7. WordPress veidņu izmantošana tīmekļa vietnes radīšanai:
   7.1. Piemēroto veidņu izvēles kritēriji
   7.2. Veidņu pielāgošana tīmekļa vietnes prasībām  
8. Tīmekļa vietnes struktūras veidošana WordPress vidē:
   8.1. Tīmekļa vietnes lapu struktūras veidošana un satura ievietošana
   8.2. Tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīki
9. Tīmekļa vietnes optimizācija meklētājiem ar WordPress SEO rīkiem:
   9.1. WordPress SEO instalēšana un konfigurēšana
   9.2. Tīmekļa vietnes uzlabošana, lai veicinātu lietotāju piesaisti
10. Tīmekļa vietnes drošība:
   10.1. Tīmekļa vietnes aizsardzība
   10.2. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasību nodrošināšana

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page