top of page

13_9_M
Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress rīkiem

Programmu kopa: Tīmekļa vietņu izstrāde

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par lietotāja saskarnes/lietotāja pieredzes (UI/UX) izstrādes tehnikām, tīmekļa vietnes informācijas strukturēšanu,  pārvaldību un satura izstrādi, izmantojot WordPress rīkus.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt tīmekļa vietnes izstrādi, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par lietotāja saskarnes/lietotāja pieredzes (UI/UX) izstrādes tehnikām, tīmekļa vietnes informācijas strukturēšanu,  pārvaldību un satura izstrādi, izmantojot WordPress rīkus.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt tīmekļa vietnes izstrādi, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes.

Tehnoloģijas

Windows, WordPress

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Veidot un uzturēt uz lietotāju vērstu tīmekļa vietni
2. Pielietot  labas prakses tīmekļa vietnes lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes (UI/UX)  principus un metodes  tīmekļa vietnes izstrādē
3. Pielietot tehnikas, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no izstrādātās tīmekļa vietnes
4. Izstrādāt digitālos produktus tīmekļa vietnes lietotāju mērķu atbalstam (mijiedarbības dizains)
5. Pielietot tehnikas un metodes, lai izstrādātu tīmekļa vietnes maketa dizainu un interaktīvus prototipus
6. Nodrošināt, ka tīmekļa vietnes lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar to
7. Veidot personas un lietotāju stāstus tīmekļa vietnes prasību pārvaldei
8. Organizēt tīmekļa vietnes informāciju lietotājiem atbilstošā un saprotamā veidā
9. Pārliecināties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza
10. Pielietot saturam piemērotu formātu (teksts, attēls, video, tērzēšanas kaste utt.) un sagatavot šo saturu publicēšanai tīmekļa vietnē
11. Instalēt un konfigurēt WordPress
12. Izvēlēties un instalēt WordPress veidnes tīmekļa vietnes noformēšanai
13. Izveidot tīmekļa vietnes lapu struktūru WordPress vidē
14. Pielāgot WordPress lapas vēlamam dizainam un saturam
15. Pielietot WordPress SEO  labas prakses, lai piesaistītu vairāk klientu tīmekļa vietnei
16. Izmantot WordPress kategorijas un birkas (tags)
17. Pielietot tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīkus
18. Pielietot paņēmienus pamatdrošības principu nodrošināšanai tīmekļa vietnes izstrādē
19. Izstrādē ievērot vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasības

e-CF 4.0


 • D.6. Digital Marketing Level 1

 • A.10. User Experience Level 2

 • B.1. Application Development Level 3

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

DIGCOMP 2.2


Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis.E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • D.6. Digital Marketing Level 1

 • A.10. User Experience Level 2

 • B.1. Application Development Level 3

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

DIGCOMP 2.2


Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis.E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • D.6. Digital Marketing Level 1

 • A.10. User Experience Level 2

 • B.1. Application Development Level 3

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

DIGCOMP 2.2


Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis.Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Tīmekļa vietnes funkcionalitātes plānošana


2. Tīmekļa vietnes lietotāju vajadzību un prasību analīze:
   2.1. Tehnikas un metodes tīmekļa vietnes lietotāja saskarnes izstrādei un lietotāja pieredzes (UI/UX)  uzlabošanai
   2.2. Tehnikas, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no izstrādātās tīmekļa vietnes
   2.3. Mijiedarbības dizaina principi3. Maketu un prototipu veidošana:
   3.1. Metodes tīmekļa vietnes maketa dizainu un interaktīvus prototipu izstrādei
   3.2. Tīmekļa vietnes interaktivitātes plānošana un dizains4. Metodes un tehnikas tīmekļa vietnes prasību vadībai:
   4.1. Personu veidošana
   4.2. Lietotāju stāstu veidošana un pārvaldība5. Tīmekļa vietnes digitālā satura veidošana:
   5.1. Satura piemērotākās formas izvēle (teksts, attēls, video)
   5.2. Teksta apstrādes rīki
   5.3. Attēlu apstrādes rīki6. WordPress sagatavošana darbam:
   6.1. WordPress instalēšana
   6.2. WordPress spraudņu (plugin) pievienošana 7. WordPress veidņu izmantošana tīmekļa vietnes radīšanai:
   7.1. Piemēroto veidņu izvēles kritēriji
   7.2. Veidņu pielāgošana tīmekļa vietnes prasībām  8. Tīmekļa vietnes struktūras veidošana WordPress vidē:
   8.1. Tīmekļa vietnes lapu struktūras veidošana un satura ievietošana
   8.2. Tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīki9. Tīmekļa vietnes optimizācija meklētājiem ar WordPress SEO rīkiem:
   9.1. WordPress SEO instalēšana un konfigurēšana
   9.2. Tīmekļa vietnes uzlabošana, lai veicinātu lietotāju piesaisti10. Tīmekļa vietnes drošība:
   10.1. Tīmekļa vietnes aizsardzība
   10.2. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasību nodrošināšana

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page