top of page

 8_2_M_Lietotāja saskarnes (UI) un lietotāja pieredzes (UX) dizaina izstrāde
 Programmu kopa: UI/UX Lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes dizains

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes lietotāju pieredzes (UX) uzlabošanai, analīzei, plānošanai un īstenošanai, kā arī uz lietotājiem centrētā saskarnes (UI) dizaina izstrādei. 

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt lietotaju pieredzes un lietotaju saskarnes dizaina izstrādi, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Lietotāju saskarnes protipēšanas rīki

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. izprast uz cilvēku centrēta dizaina pamatelementus; 
2. pielietot dizaina principus un rīkus, kas nodrošina labu lietotāja pieredzi (UX);
3. pielietot uz lietotāju orientētu saskarnes (UI) dizaina principus;
4. izprast un raksturot jaunās tehnoloģijas un ierīces,  tādas kā mākoņdatošana, robotika, lietu internets, virtuālā realitāte, papildinātā realitāte, mašīnmācīšanās, mākslīgais intelekts;
5. pielietot principus, standartus un metodes, kas saistītas ar ergonomiku un interaktivitāti;
6. izprast atšķirību starp lietojamību un lietotāja pieredzi;
7. pielietot Agile un Scrum metodes strādājot Agile un Scrum projektu komandās;
8. veidot komunikāciju ar sistēmas lietotājiem,  produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu prasības un skaidrotu sistēmas dizaina un  izstrādes principus;
9. pielietot tādas sistēmu prasību izzināšanas metodes kā lietotāju stāsti, intervijas, darbnīcas, prototipu veidošana un lietojamības scenāriju veidošana;
10. plānot un veikt lietotāju uzvedības empīriskos mērījumus;
11. veidot maketa dizainu un interaktīvus prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar tiem;
12. veidot personas un lietotāju ceļojumus;
13. pielietot lietotāja pieredzes mērījumus;
14. veidot un rediģēt tekstus un maketus;
15. izprast dialoga principus un lietotāja saskarnes vadlīnijas;
16. izstrādāt tiešsaistes dokumentus un saturu;
17. nodrošināt, ka informācija lietotājam ir skaidra, pilnīga un pareiza un, ka tā ir sniegta piemērotā vietā (lietojumprogramma vai dokumentācijas portāls) un formātā (teksts, attēls, video,  multivides u. c.);
18. izstrādāt un vadīt lietojamības testus;
19. pielietot metodes  prasību validēšanai un vadībai.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Digitālā produktu vadība un izstrāde, 6.līmenis

e-CF 4.0

B.6. System Engineering - L.1
A.10. User Experience – L.4
D.11. Needs Identification – L.3

Caurviju kompetences

  • Problēmu risināšana

  • Konfliktu vadība

  • Emocionālā kontrole

  • Komunikācija

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. UI/UX pamatprincipi
2. Uz cilvēku centrēta dizaina pamatelementi un to izstrādes principi 
3. Agile un Scrum projektu vadības metodes 
4. Lietotāju izpētes metodes
5. Lietošanas konteksta izpēte un tā  ilustrēšana
6. Lietotāju prasību un gaidu izzināšanas metodes
7. Lietotāju prasību prioritizēšana un dokumentēšana
8. Prasību vadība agile/scrum un ūdenskrituma projektos
9. Dialoga principi un lietotāja saskarnes izstrādes vadlīnijas; 
10. Mijiedarbības dizains
11. Vizuālais dizains
12. Lietotāja saskarnes prototipu veidošana
13. Lietojamības mērīšana
14. Lietojamības novērtēšana
15. Lietotāju pieredzes vadība

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page