top of page

7_2_M
Informācijas sistēmu prasību analīze

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

2024. gada 22. aprīlis

-

2024. gada 17. jūnijs

pirmdienās un trešdienās

,

18:00

-

21:15

sestdienās

,

10:00

-

13:45

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes analizēt un vadīt IT sistēmu un biznesa prasības, kā arī IT sistēmu nodrošināt funkcionalitātes atbilstību lietotāju  vajadzībām.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt sistēmu un biznesa analītiķa prasmes, izprast UI/UX lomu programmatūras izstrādes projektos, un atbilstoši mūžizglītības projekta nosacījumiem ir nodarbināta persona.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes analizēt un vadīt IT sistēmu un biznesa prasības, kā arī IT sistēmu nodrošināt funkcionalitātes atbilstību lietotāju  vajadzībām.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt sistēmu un biznesa analītiķa prasmes, izprast UI/UX lomu programmatūras izstrādes projektos, un atbilstoši mūžizglītības projekta nosacījumiem ir nodarbināta persona.

Tehnoloģijas

Atlassian Jira, Atlassian Confluence, Windows

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Veidot komunikāciju ar sistēmas lietotājiem,  produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu prasības un skaidrotu sistēmas dizaina un  izstrādes principus
2. Pielietot agile un scrum metodes strādājot agile un scrum projektu komandās
3. Pielietot tādas sistēmu prasību izzināšanas metodes kā lietotāju stāsti, intervijas, darbnīcas, prototipu veidošana un lietojamības scenāriju veidošana
4. Kategorizēt, analizēt un vadīt iesaistīto pušu prasības
5. Pārveidot programmatūras lietotāju gaidas sistēmas prasībās
6. Veidot programmatūras testus un vērtēt testu rezultātus atbilstoši programmatūras specifikācijām
7. Veidot maketa dizainu un interaktīvus prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar tiem
8. Veidot personas un lietotāju ceļojumus
9. Pielietot lietotāja pieredzes mērījumus
10. Pārliecināties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza un, ka tā tiek sniegta piemērotā vietā (lietojumprogrammas vai dokumentācijas portālā) un formātā (teksts, attēls, video, tērzēšanas kaste, multivide utt.)
11. Veidot un rediģēt tekstus un maketus
12. Izstrādāt tiešsaistes dokumentus un saturu
13. Pielietot metodes prasību validēšanai un vadībai
14. Nodrošināt programmatūras atbilstību lietotāju prasībām

e-CF 4.0


 • B.6. System Engineering - L.1

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

DIGCOMP 2.2


Digitālā produktu vadība un izstrāde, 6.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • B.6. System Engineering - L.1

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

DIGCOMP 2.2


Digitālā produktu vadība un izstrāde, 6.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • B.6. System Engineering - L.1

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

DIGCOMP 2.2


Digitālā produktu vadība un izstrāde, 6.līmenis.


Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Programmatūras prasību uzdevumi un vadība
2. Prasību izzināšanas metodes
3. Prasību modelēšana
4. Atribūtu un skatu prasību vadība
5. Prasību analīze un  prioritizācija
6. Versiju un izmaiņu vadība
7. Programmatūras prasību specifikācija (PPS)
8. Prasību trasējamības tehnikas
9. Prasību pārskatu veidošana
10. Lietotāju pieredzes vadība
11. Testēšanas pārskatu veidošana
12. Prasību validēšana
13. Risinājuma piegāde atbilstoši prasībām
14. Prasību izmaiņu dokumentēšana
15. Prasību vadība agile/scrum un ūdenskrituma projektos

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Atsauksmes

"Paldies par programmu! Ļoti patika pasniedzējas kompetence, dinamika un dalīšanas pieredzē".

Linda

"Ieguvu jaunas zināšanas un tā bija lieliska iespēja ielūkoties sistēmas prasību analītiķa darba aizkulisēs. Man ļoti patika!"

Kristīne

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page