top of page

18_18_M
Digitālā satura dizains ar CANVA rīkiem

Programmu kopa: Vizuālo materiālu veidošana

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par grafiskā dizaina pamatiem un digitālā satura veidošanu ar CANVA rīkiem.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt digitālā dizaina un dizaina veidošanas prasmes, un ir nodarbināta persona.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par grafiskā dizaina pamatiem un digitālā satura veidošanu ar CANVA rīkiem.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt digitālā dizaina un dizaina veidošanas prasmes, un ir nodarbināta persona.

Tehnoloģijas

Windows, CANVA

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Veidot dizainu ar CANVA rīkiem
2. Izprast  labas prakses un lietotāja pieredzes (UI/UX)  principus digitālā satura veidošanai
3. Izprast lietotāja pieredzes dizaina principus un elementus CANVA vidē
4. Izprast mediju satura plānošanas un izstrādes principus
5. Strukturēt informāciju un izvēlēties piemērotāko informācijas prezentācijas formu (teksts, attēls, video)
6. Veidot zīmola grafiskās identitātes stilu rokasgrāmatu produktam/ projektam/uzņēmumam ar CANVA rīkiem
7. Sagatavot un publicēt digitālo saturu sociālajos medijos ar CANVA rīkiem
8. Noformēt prezentāciju ar CANVA rīkiem
9. Izprast izstrādē vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības

e-CF 4.0


 • D.6. Digital Marketing Level 1

 • A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielagošanās

DIGCOMP 2.2


Digitālā satura veidošana, 4.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • D.6. Digital Marketing Level 1

 • A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielagošanās

DIGCOMP 2.2


Digitālā satura veidošana, 4.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • D.6. Digital Marketing Level 1

 • A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielagošanās

DIGCOMP 2.2


Digitālā satura veidošana, 4.līmenis.


Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Darba uzsākšana ar CANVA:
   1.1. Konta veidošana
   1.2. Navigācija CANVA vidē2. Dizaina veidošana:
   2.1. Dizaina izvēles apsvērumi
   2.2. CANVAs veidnes
   2.3. Darbs ar lapas izkārtojumiem
   2.4. Slāņu izmantošana
   2.5. Grupēšana
   2.6. Izlīdzināšana
   2.7. Slāņu fiksēšana3. Darbs ar tekstu:
   3.1. Teksta pievienošana
   3.2. Fonta izvēle
   3.3. Teksta rediģēšana
   3.4. Atstarpju mainīšana starp teksta simboliem
   3.5. Teksta izlīdzināšana
   3.6. Teksta lodziņu izlīdzināšana
   3.7. Teksta masku izmantošana4.Darbs ar CANVA elementiem:
   4.1. CANVA elementi
   4.2. Līniju izmantošana
   4.3. Formu izmantošana
   4.4. Rāmju izmatošana
   4.5. Uzlīmju izmantošana
   4.6. Režģu izmantošana5.Fotogrāfiju pievienošana un apstrāde:
   5.1. Fotogrāfiju augšupielāde
   5.2. Fotogrāfiju rediģēšanas rīki
   5.3. Fotogrāfiju izmēru maiņa un apgriešana6. Video un audio failu augšupielādēšana un rediģēšana7. Speciālo efektu pievienošana:
   7.1. Dizaina animēšana
   7.2. Audio failu pievienošana
   7.3. Dizaina kopīgošana ar kolēģiem
   7.4. Dizaina kopīgošana caur sociālajiem medijiem
   7.5. Dizaina lejupielādēšana un augšupielādēšana8. CANVA izmantošana zīmola vizuālā tēla veidošanai un veicināšanai:
   8.1. Logotipa veidošana ar CANVA dizainu un rīkiem
   8.2. Mārketinga kanālu identificēšana zīmola veicināšanai
   8.3. Ziņu veidošana un noformēšana 
   8.4. Ziņu publicēšana sociālajos tīklos
   8.5. Vizītkaršu, veidlapu, skrējlapu un citu veidņu izstrāde
   8.6. Pateicības karšu izgatavošana un to nozīme
   8.7. ZOOM fona veidošana9.Personīgā mediju komplekta izgatavošana10. CANVA dizaina pielietojums prezentāciju veidošanai:
   10.1. Prezentācijas plānošana
   10.2. Stāsta veidošana
   10.3. Vizuālā noformējuma veidošana11. Darbs ar sociālajiem medijiem:
   11.1. Sociālie mediji un tiešsaistes kopienu vērtība
   11.2. Atšķirības starp sociālo mediju kanāliem 
   11.3. Piemērotākā katram kanālam satura, formāta un stila izvēles principi
   11.4. Mērķu noteikšana, progresa mērīšana, analizēšana un korektīvo darbību veicināšana 
   11.5. Ziņu konsekvences ievērošana 
   11.6. Sociālo mediju ziņu izskats un saturs
   11.7. Satura ideju vizualizācija - krāsas, kontrasts un uztveramība
   11.8. Videoklipu izmantošana stāstu veidošanai
   11.9. Attiecību veidošana ar savu auditoriju
   11.10. Atbilžu sniegšana uz komentāriem12. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasību nodrošināšana

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page