top of page

1_4_M
Praktiskās programmēšanas pamati Python valodā

Programmu kopa: Programmēšanas pamati

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

2024. gada 27. maijs

-

2024. gada 18. jūlijs

pirmdienās un ceturtdienās

,

18:00

-

21:15

sestdienās

,

10:00

-

13:45

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt Python programmēšanas pamatprasmes datu apstrādei un rutīnas darbu automatizācijai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt Python programmēšanas prasmes, un, atbilstoši mūžizglītības projekta mērķauditorijai, ir nodarbināta persona.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt Python programmēšanas pamatprasmes datu apstrādei un rutīnas darbu automatizācijai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt Python programmēšanas prasmes, un, atbilstoši mūžizglītības projekta mērķauditorijai, ir nodarbināta persona.

Tehnoloģijas

Python, Windows

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Pielietot Python programmēšanas vidi

2. Pielietot Python objektorientētās programmēšanas metodes

3. Izstrādāt un dokumentēt algoritmus datu apstrādei

4. Deklarēt un veikt darbības ar vienkāršiem datu tipiem, tai skaitā virknēm un skaitļiem

5. Deklarēt un veikt darbības ar sakārtotām un nesakārtotām datu struktūrām, tai skaitā sarakstiem un vārdnīcām

6. Deklarēt datu masīvus

7. Izmantot datu modeļus

8. Veidot zarošanās un loģiskās izteiksmes

9. Veidot loģiskos operatorus un cikla konstrukcijas

10. Strukturēt kodu atkārtotai izmantošanai: definēt un izmantot funkcijas, klases un moduļus

11. Pārvaldīt failus un direktorijus, izmantojot Python kodu

12. Apstrādāt izņēmumus

13. Izstrādāt lietotāja saskarnes Python valodā

14. Testēt un validēt izstrādāto kodu

15. Dokumentēt izstrādāto kodu

16. Sadarboties izstrādātāju, testētāju un pasūtītāja komandā

e-CF 4.0


 • A.9. Innovating

 • D.6. Digital Marketing

 • D.5. Sales Development

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās

DIGCOMP 2.2


 • Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • A.9. Innovating

 • D.6. Digital Marketing

 • D.5. Sales Development

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās

DIGCOMP 2.2


 • Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • A.9. Innovating

 • D.6. Digital Marketing

 • D.5. Sales Development

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās

DIGCOMP 2.2


 • Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis.


Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Datorprogrammēšanas pamati

2. Python programmēšanas vides instalēšana un konfigurēšana

3. Objektorientētās programmēšanas metodes un to realizācija Pythonā

4. Datu apstrādes algoritmi un to izstrāde, attēlošana, aprakstīšana

5. Vienkāršu datu tipi (skaitļi, virknes, masīvi), to deklarēšana un apstrāde

6. Sakārtotas un nesakārtotas datu struktūras

7. Python datu formatēšanas un izvades pamatmetodes

8. Zarošanās un loģiskās izteiksmju veidošana un to pierakstīšana Python sintaksē

9. Loģisko un cikla operatoru veidošana

10. Python koda strukturēšana atkārtotai izmantošanai, definējot un veidojot funkcijas, klases un moduļus

11. Failu un direktoriju, pārvaldīšana izmantojot Python kodu

12. Izņēmumu apstrāde

13. Lietotāja saskarnes izstrādes principi un lietojamība

14. Python koda atkļūdošana un uzlabošana

15. Izstrādātā koda dokumentēšanas labas prakses

16. Izstrādes komandas sadarbības labas prakses

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Atsauksmes

"Paldies par vērtīgo kursu! Ir iegūts labāks priekšstats par Python iespējām un pielietojumu. Ir prieks, ka noslēdzot kursu ir izdevies izstrādāt praktisku un darba noderīgu rīku (programmu)".

Aivija

"Pasniedzējs bija ļoti zinošs un bija interesanti mācīties".

Uldis

"Lielisks pamats programmēšanai, lai saprastu, vai turpmāk vēlos turpināt mācības šajā jomā".

Roberts

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page