top of page

2_3_M
Programmatūras testēšanas pamati

Programmu kopa: Programmatūras testēšanas pamati

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes programmatūras testu  izstrādei un ieviešanai atbilstoši programmatūras prasībām un lietotāju vajadzībām. Kā arī sagatavot programmas dalībniekus jaunas karjeras uzsākšanai vai  darba efektivitātes uzlabošanai jau esošajā programmatūras testētāja lomā atbilstoši IT nozarē plaši atzīta starptautiskā ISTQB® pamatlīmeņa standarta prasībām.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt programmatūras testēšanas prasmes, un ir nodarbināta persona.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes programmatūras testu  izstrādei un ieviešanai atbilstoši programmatūras prasībām un lietotāju vajadzībām. Kā arī sagatavot programmas dalībniekus jaunas karjeras uzsākšanai vai  darba efektivitātes uzlabošanai jau esošajā programmatūras testētāja lomā atbilstoši IT nozarē plaši atzīta starptautiskā ISTQB® pamatlīmeņa standarta prasībām.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt programmatūras testēšanas prasmes, un ir nodarbināta persona.

Tehnoloģijas

Windows

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Testēt programmatūru un dokumentēt testēšanas rezultātus
2. Veidot un izpildīt sistemātiskas testa procedūras, lai nodrošinātu atbilstību programmatūras lietojamībai un specifikācijai
3. Pārbaudīt, ka jaunas vai pārskatītas programmatūras komponentes vai sistēmas darbojas atbilstoši gaidītajam
4. Pielietot iekšējo, ārējo, nacionālo un starptautisko standartu ievērošanu, ieskaitot veselības un drošības, lietojamības, veiktspējas, uzticamības un savietojamības prasības
5. Veidot dokumentus un ziņojumus, lai apliecinātu atbilstību programmatūras prasībām
6. Pielietot atbilstošas programmatūras un / vai aparatūras komponentes
7. Saskaņot testēšanas rezultātus ar programmatūras lietotāju pārstāvjiem
8. Sadarboties ar izstrādes komandu
9. Optimizēt testēšanas prakses un dažādus testēšanas ierobežojumus pielietošanai dažādos kontekstos
10. Piedalīties programmatūras izstrādes komandas pārskatu sanāksmēs
11. Pielietot organizācijā izmatotas metodes un rīkus testu projektēšanai visos testēšanas  līmeņos
12. Pielietot testus atbilstoši dotajām programmatūras specifikācijām
13. Pielietot dažādus resursus, stratēģijas, plānošanas, projekta kontroles un riska pārvaldības principus testēšanas vadības  un izpildes kontekstā
14. Veidot un komunicēt skaidrus un saprotamus defektu pārskatus

e-CF 4.0


 • B.3. Testing - L.3

 • B.5. Documentation Production - L.1

 • B.1. Design and Develop. - L.1

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

DIGCOMP 2.2


 • Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • B.3. Testing - L.3

 • B.5. Documentation Production - L.1

 • B.1. Design and Develop. - L.1

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

DIGCOMP 2.2


 • Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • B.3. Testing - L.3

 • B.5. Documentation Production - L.1

 • B.1. Design and Develop. - L.1

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

DIGCOMP 2.2


 • Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis.


Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Kas ir testēšana un kāpēc tā ir nepieciešama?
   1.1. Testēšanas principi
   1.2. Testēšanas process
   1.3. Testēšanas psiholoģija2. Testēšana  un pilnais programmatūras izstrādes dzīves cikls
   2.1. Programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļi
   2.2. Testēšanas līmeņi
   2.3. Testēšanas veidi3. Statiskā testēšana
   3.1. Atšķirības starp statisko un dinamisko testēšanu 
   3.2. Pārskatu veidošana4. Testēšanas metodes
   4.1.Testēšanas metožu kategorijas
   4.2. Melnās kastes testēšanas metodes
   4.3. Baltās kastes testēšanas metodes
   4.4. Pieredzē balstītas testēšanas metodes5. Testēšanas vadība
   5.1. Testēšanas organizācija
   5.2. Testēšanas plānošana un novērtēšana
   5.3. Testēšanas uzraudzība un kontrole
   5.4. Testu konfigurācijas pārvaldība
   5.5. Riski un testēšana defektu pārvaldība6. Testēšanas atbalsta rīki

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Atsauksmes

"Paldies, bija vērtīgi! Sākotnējie priekšstati par testēšanu ir kļuvuši skaidrāki, gan teorija, gan praktiskie darbi ir iedevuši pamatzināšanas un vēlmi turpināt apgūt (t.sk. praksē) testēšanu."

Aivija

"Mācības patika, paldies! Viss augstā līmenī un bez aizķeršanās no organizatoriskās puses."

Agnese

"Izcils pasniedzējs. Ko apsolīja, to arī iemācīja ārkārtīgi pieejamā veidā."

Linda

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page