top of page

6_6_M
Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai

Programmu kopa: IT projektu vadība

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes izmantot digitālos rīkus Jira, Confuence un Trello efektīvai Agile projektu vadībai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt digitālos rīkus Agile projektu vadībai, un ir nodarbināta persona.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes izmantot digitālos rīkus Jira, Confuence un Trello efektīvai Agile projektu vadībai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt digitālos rīkus Agile projektu vadībai, un ir nodarbināta persona.

Tehnoloģijas

Windows, Atlassian Jira, Atlassian Confluence, Atlassian Trello

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Pielietot Jira, Confluence un Trello, projekta komandas dalībnieku sadarbībai un informācijas pieejamībai
2. Izstrādāt projekta plānu, sadalot to atsevišķos projekta uzdevumos un piešķirot resursus uzdevumu izpildei ar Ganta diagrammas palīdzību
3. Veidot projekta piegādes sprintus Confluence vidē
4. Pielietot paņēmienus projekta risku noteikšanai un veidot rīcības plānus to vadībai un mazināšanai
5. Veidot projekta komunikācijas plānu Confluence vidē
6. Pielietot Ganta diagrammu uzdevumu un resursu plānošanai
7. Veidot uzdevumus projektu komandai un pārdalīt tos nepieciešamības gadījumā, izmantojot Jira
8. Kontrolēt projekta izpildes gaitu, produkta piegādes, laika un finanšu resursus, izmantojot Jira
9. Veidot informācijas pārskatus visām iesaistītām pusēm, ziņojot par projekta progresu, izmaksām, sasniegumu grafiku, kvalitātes kontroli, prioritātēm, risku novēršanas pasākumiem, izmaiņām projekta specifikācijās, izmantojot Trello
10. Pārvaldīt ārējos līgumiskos resursus, lai sasniegtu projekta mērķus, izmantojot Confluence
11. Optimizēt projektu portfeļa grafikus un mērķus, panākot vienprātību par ieinteresēto personu prioritātēm
12. Optimizēt darbības un resursus, izmantojot Jira
13. Vadīt un uzraudzīt attiecības komandā, izmantojot Trello
14. Organizēt ikdienas projekta komandas sanāksmes, izmantojot Trello
15. Plānot un veikt projekta noslēguma aktivitātes un atbrīvot projekta resursus, izmantojot Confluence

e-CF 4.0


 • E.2. Project and Portfolio Management Level 3

 • B.3. Testing  Level 1 

 • E.4. Relationship Management Level 3

Caurviju kompetences


 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

DIGCOMP 2.2


Digitālā projektu vadība, 6.līmenis.E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • E.2. Project and Portfolio Management Level 3

 • B.3. Testing  Level 1 

 • E.4. Relationship Management Level 3

Caurviju kompetences


 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

DIGCOMP 2.2


Digitālā projektu vadība, 6.līmenis.E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • E.2. Project and Portfolio Management Level 3

 • B.3. Testing  Level 1 

 • E.4. Relationship Management Level 3

Caurviju kompetences


 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

DIGCOMP 2.2


Digitālā projektu vadība, 6.līmenis.Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Projekta dzīvescikls un komandas darba pamatprincipi agile projektā
2. Projekta uzsākšanas fāze, izmantojot Confluence rīkus
3. Projekta plānošanas pamatprincipi agile projektā
4. Projekta plānošana, izmantojot Ganta diagrammas un Confluence rīkus
5. Projekta plānošana, izmantojot Trello rīkus
6. Projekta plānošana, izmantojot Jira rīkus 
7. Projekta izpildes pamatprincipi agile projektā
8. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Trello rīkus
9. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Jira rīkus
10. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Confluence rīkus
11. Projekta kontrole, izmantojot Ganta diagrammas, Jira, Trello un Confluence rīkus
12. Projekta pārskatu sagatavošana un informācijas pieejamības nodrošināšana visām iesaistītām pusēm, izmantojot Confluence un Trello rīkus
13. Projekta noslēgšana un projekta resursu atbrīvošana, izmantojot Ganta diagrammas, Trello, Jira un Confluence rīkus

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page