top of page

11_15_M
E-komercijas ieviešanas pamati ar Ecwid

Programmu kopa: E-komercija

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes, lai  veidotu e-komercijas funkcionalitāti esošās vai jaunās  tīmekļa vietnēs.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt e-komercijas  prasmes, un ir nodarbināta persona.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes, lai  veidotu e-komercijas funkcionalitāti esošās vai jaunās  tīmekļa vietnēs.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt e-komercijas  prasmes, un ir nodarbināta persona.

Tehnoloģijas

Windows, ​Ecwid, Trello

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Izprast e-komercijas galvenos elementus: klienti un partneri, produkti un pakalpojumi, tehnoloģijas un platformas
2. Izprast e-komercijas funkcionalitāti
3. Izvēlēties piemērotu mērķiem e-komercijas tehnoloģiju
4. Pielāgot vajadzībām Ecwid e-komercijas tehnoloģiju
5. Piemērot dizaina un lietotāju pieredzes (UX/UI) principus un labākās prakses
6. Organizēt un konfigurēt Ecwid e-komercijas platformas produktus
7. Izvēlēties piemērotāko norēķinu risinājumu
8. Izvēlēties piemērotākos piegādes risinājumus
9. Piesaistīt klientu plūsmu
10. Veikt pasūtījumu apstrādi
11. Aizsargāt e-komercijas resursus un klientu datus
12. Izprast Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus
13. Izvēlēties un atsekot veiktspējas indikatorus (KPI)

e-CF 4.0


 • B.1. Application Development L2

 • D.6. Digital Marketing L3

 • A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Problēmu risināšana

DIGCOMP 2.2


Digitālā satura veidošana, digitālais mārketings, 4.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • B.1. Application Development L2

 • D.6. Digital Marketing L3

 • A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Problēmu risināšana

DIGCOMP 2.2


Digitālā satura veidošana, digitālais mārketings, 4.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • B.1. Application Development L2

 • D.6. Digital Marketing L3

 • A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Problēmu risināšana

DIGCOMP 2.2


Digitālā satura veidošana, digitālais mārketings, 4.līmenis.


Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Ievads e-komercijā
2. E-komercijas galvenie elementi: klienti un partneri, produkti un pakalpojumi, tehnoloģijas un platformas
3. E-komercijas uzdevumu un stratēģijas plānošana
4. E-komercijas tehnoloģiju izvēle
5. Ecwid e-komercijas rīku konfigurēšana
6. Ecwid  produktu kataloga konfigurēšana
7. E-komercijas produktu kataloga organizēšana
8. SEO (search engine optimisation) izmantošana klientu plūsmas piesaiste
9. Pasūtījumu apstrāde, izmantojot Ecwid e- komercijas rīkus 
10. Dizaina un lietotāju pieredzes principu piemērošana
11. Piezemēšanās lapas (landing page) izveide
12. Ecwid e-komercijas platformas  testēšana pirms palaišanas
13. Ecwid e-komercijas platformas uzturēšana; 
14. Ecwid e-komercijas resursu un klientu datu aizsardzības nodrošināšana 
15. Ecwid e-komercijas vietnes atbilstības vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR jeb GDPR) prasībām nodrošināšana

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page