top of page

5_8_M
Digitālās transformācijas veicināšanas metodes un paņēmieni

Programmu kopa: Digitālā transformācija

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes informācijas tehnoloģiju izvērtēšanai, plānošanai, ieviešanai, inovāciju nepieciešamības identificēšanai un ar digitālo transformāciju saistīto procesu pārvaldībai, lai sasniegtu organizācijas  izvirzītos mērķus.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt digitālo tehnoloģiju ieviešanu /maiņu organizācijas tālākai attīstībai un izaugsmei, un atbilstoši mūžizglītbas projekta nosacījumiem ir nodarbināta persona.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes informācijas tehnoloģiju izvērtēšanai, plānošanai, ieviešanai, inovāciju nepieciešamības identificēšanai un ar digitālo transformāciju saistīto procesu pārvaldībai, lai sasniegtu organizācijas  izvirzītos mērķus.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt digitālo tehnoloģiju ieviešanu /maiņu organizācijas tālākai attīstībai un izaugsmei, un atbilstoši mūžizglītbas projekta nosacījumiem ir nodarbināta persona.

Tehnoloģijas

Windows, Mākoņtehnoloģijas, Confluence, Trello

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Pielietot paņēmienus, lai identificētu inovāciju nepieciešamību, priekšrocības un uzlabojumus jaunu tehnoloģiju ieviešanas rezultātā
2. Veidot pierādījumus pārmaiņu koncepcijai
3. Pielietot inovācijas procesa veicināšanas metodes un paņēmienus (dizaina domāšana, kopradīšana, uz lietotāju vērstas inovācijas)
4. Pielietot digitālos rīkus informācijas koplietošanai un sadarbībai
5. Modelēt un plānot  iespējamus biznesa traucējumus un pārrāvumus digitālās transformācijas ieviešanas laikā
6. Izstrādāt pārmaiņu prasības un aprēķināt pārmaiņu ieguvumus
7. Pielietot pārmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzi
8. Pielietot pārmaiņu vadības galvenos rādītājus (KPI)
9. Pārvaldīt pārmaiņas, ņemot vērā organizācijas strukturālos un kultūras jautājumus
10. Pielietot izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes
11. Pielietot atbilstošu tehnoloģiju risinājumus, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi
12. Veidot un dokumentēt procesu uzlabojumu ieviešanas plānu
13. Pielietot projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvarus un to atbalsta rīkus

e-CF 4.0


 • E.7. Business Change Management Level 3

 • A.9. Innovating Level 4

 • A.3. Business Plan Development – Level 3

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

DIGCOMP 2.2


Digitālā biznesa analīze, 6.līmenisE-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • E.7. Business Change Management Level 3

 • A.9. Innovating Level 4

 • A.3. Business Plan Development – Level 3

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

DIGCOMP 2.2


Digitālā biznesa analīze, 6.līmenisE-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • E.7. Business Change Management Level 3

 • A.9. Innovating Level 4

 • A.3. Business Plan Development – Level 3

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

DIGCOMP 2.2


Digitālā biznesa analīze, 6.līmenisPriekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Organizācijas digitālā infrastruktūra un tās loma organizācijas mērķu sasniegšanai
2. Inovāciju nepieciešamības identificēšana, priekšrocības un uzlabojumi ieviešot jaunas tehnoloģijas
3. Pierādījumos balstītas pārmaiņu koncepcijas izstrāde
4. Inovācijas procesu metodes un paņēmieni (dizaina domāšana, kopradīšana, uz lietotāju vērstas inovācijas)
5. Iespējamu traucējumu un pārrāvumu pārvaldība digitālās transformācijas ieviešanas laikā
6. Pārmaiņu vadība digitālās transformācijas ietvaros
7. Digitālās transformācijas izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes
8. Atbilstošu tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi
9. Procesu uzlabojumu ieviešanas plānu dokumentācija
10. Projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvari un digitālie atbalsta rīki

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page