top of page

10_7_M
Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics (GA) un Google Data Studio (DS)

Programmu kopa: Digitālā mārketinga analīze

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par Google Analytics (GA) un Google Data Studio (DS) instrumentu izmantošanu lietotāju piesaistes datu vākšanai, analīzei un vizualizācijai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt digitālā mārketinga analīzes prasmes, un ir nodarbināta persona.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par Google Analytics (GA) un Google Data Studio (DS) instrumentu izmantošanu lietotāju piesaistes datu vākšanai, analīzei un vizualizācijai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt digitālā mārketinga analīzes prasmes, un ir nodarbināta persona.

Tehnoloģijas

Windows, Google Analytics, Google Data Studio, Microsoft Excel

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Novērtēt mārketinga kampaņu efektivitāti
2. Pielietot mērīšanas paņēmienus, lai novērtētu lietotāju piesaisti
3. Iestatīt Google Analytics (GA) vidi mārketinga kampaņas vajadzībām
4. Segmentēt datus pārskatu vajadzībām
5. Analizēt datus pēc kanāla un auditorijas
6. Analizēt datus, izmantojot pielāgotos pārskatus
7. Darboties Google Data Studio (DS)
8. Savienot datus DS vidē
9. Izveidot jaunu pārskatu un pievienot diagrammas DS
10. Koplietot pārskatus ar citiem
11. Formatēt un noformēt ziņojumus DS

e-CF 4.0


 • D.6. Digital Marketing Level 2

 • D.7. Data Science and Analytics Level 2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Atbildība

 • Darbs komandā

DIGCOMP 2.2


Digitālais mārketings, 6.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • D.6. Digital Marketing Level 2

 • D.7. Data Science and Analytics Level 2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Atbildība

 • Darbs komandā

DIGCOMP 2.2


Digitālais mārketings, 6.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • D.6. Digital Marketing Level 2

 • D.7. Data Science and Analytics Level 2

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Atbildība

 • Darbs komandā

DIGCOMP 2.2


Digitālais mārketings, 6.līmenis.


Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Datu apkopošanas un Google Analytics (GA) konfigurēšana
2. Google Analytics saskarne
3. Pamatpārskatu veidošana
4. Kampaņu un konversiju izsekošana
5. Lietotāju analīze 
6. Augstās vērtības datplūsmas (trafika) piesaiste
7. Tīmekļa vietnes iesaistes uzlabošana 
8. Produktu apraksta uzlabošana
9. Datu vākšana un apstrāde
10.  Datu vākšanas un konfigurācijas iestatīšana uzlabotu mērījumu veikšanai
11. Uzlabotie analīzes rīki un metodes
12. Google Data Studio sagatavošana darbam 
13. Google Analytics datu savienošana ar Data Studio
14. Pārskatu sagatavošana Data Studio vidē
15. Pārskatu formatēšana un dizains Data Studio vidē
16. Vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasību nodrošināšana

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page