top of page

9_3_M
DevOps ieviešanas principi un labās prakses

Programmu kopa: DevOps principi un prakses

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes analizēt un vadīt galvenos soļus veiksmīgas DevOps transformācijas īstenošanai, kā arī mērīt DevOps progresu un pielietot DevOps procesu vadības digitālos rīkus. DevOps labās prakses apgūšana ļauj ekspluatācijas un izstrādes komandām strādāt kopā, lai nodrošinātu jaunu IT sistēmu ieviešanu bez pārrāvumiem un lieka stresa.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt DevOps principus, un ir nodarbināta persona.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes analizēt un vadīt galvenos soļus veiksmīgas DevOps transformācijas īstenošanai, kā arī mērīt DevOps progresu un pielietot DevOps procesu vadības digitālos rīkus. DevOps labās prakses apgūšana ļauj ekspluatācijas un izstrādes komandām strādāt kopā, lai nodrošinātu jaunu IT sistēmu ieviešanu bez pārrāvumiem un lieka stresa.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt DevOps principus, un ir nodarbināta persona.

Tehnoloģijas

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Izprast un pielietot DevOps principus
2. Komunicēt funkcionālās un tehniskās specifikācijas IKT komandām, kas atbild par IKT risinājumu uzturēšanu un attīstību
3. Izprast funkcionālo/tehnisko izmaiņu ietekmi uz lietotājiem
4. Plānot un koordinēt darbības, kas nepieciešamas, lai mazinātu izmaiņu ietekmi (apmācība, dokumentācija, jauni procesi utt.)
5. Izprast IKT sistēmu integrācijas tehnikas
6. Mērīt sistēmas veiktspēju pirms, sistēmas integrācijas un pēc tās
7. Dokumentēt un reģistrēt darbības, problēmas un ar tām saistītas problēmu novēršanas aktivitātes
8. Pārbaudīt, vai integrēto sistēmu iespējas un efektivitāte atbilst specifikācijām
9. Aizsargāt/izveidot datu dublējumu, lai nodrošinātu datu integritāti sistēmas integrācijas laikā
10. Apzināt un piesaistīt ekspertus, kas vajadzīgi sadarbspējas problēmu risināšanai
11. Koordinēt sākotnējo atbalsta pakalpojumu sniegšanu, tostarp lietotāju apmācību
12. Koordinēt datu migrāciju
13. Sadarboties ar trešajām personām, lai atbalstītu un uzturētu modificētu produktu vai pakalpojumu

e-CF 4.0


 • B.2. Component Integration - L.4

 • B.3. Testing - L.4

 • B.4. Solution Deployment - L.3

 • C.2. Change Support - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

DIGCOMP 2.2


Digitālā produktu vadība un izstrāde,  4.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • B.2. Component Integration - L.4

 • B.3. Testing - L.4

 • B.4. Solution Deployment - L.3

 • C.2. Change Support - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

DIGCOMP 2.2


Digitālā produktu vadība un izstrāde,  4.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • B.2. Component Integration - L.4

 • B.3. Testing - L.4

 • B.4. Solution Deployment - L.3

 • C.2. Change Support - L.3

Caurviju kompetences


 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

DIGCOMP 2.2


Digitālā produktu vadība un izstrāde,  4.līmenis.


Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Ievads DevOps
   1.1. Kas ir DevOps 
      1.1.1. DevOps definīcija 
      1.1.2. DevOps vēsture 
      1.1.3. DevOps pilnais steks2. DevOps nepieciešamība 
   2.1. Biznesa vērtības nodrošināšanas problēma 
   2.2. IT vērtības nodrošināšanas problēma 
      2.2.1.  IT un "silos" 
      2.2.2.  Birokrātijas negatīvā ietekme 
      2.2.3.  Sarežģītu procesu  negatīvā ietekme 
      2.2.4.  Lielu pārmaiņu nepieciešamība
      2.2.5. IT lejupejošā spirāle IT un DevOps3. DevOps pamatprincipi un koncepti 
    3.1.C.A.L.M.S. (Culture, Automation, Lean, Measurement, and Sharing) & trīs ceļi
       3.1.1.C.A.L.M.S
       3.1.2. Trīs DevOps ceļi
    3.2. Izvēršanas plūsma 
       3.2.1. Nepārtraukta piegāde visā izvēršanas plūsmā
    3.3. DevOps darbības joma 
       3.3.1. DevOps cilvēku un kultūras pārveidošana
       3.3.2. DevOps procesu un prakšu pārveidošana
       3.3.3.DevOps tehnoloģiju un automatizācijas pārveidošana4. Pilnais steks - cilvēki un kultūra 
   4.1. DevOps kultūras definēšana 
      4.1.1. Organizācijas kultūra 
      4.1.2. Sadarbības nozīme5. Pilnais steks -procesi un prakses 
    5.1. DevOps prakses
       5.1.1. DevOps un citas metodoloģijas
    5.2. 15 būtiskākās DevOps prakses 
       5.2.1. Klientu balss
       5.2.2. Attiecību uzturēšana
       5.2.3. Lean procesi
       5.2.4. Vērtības plūsmas kartēšana 
       5.2.5. Agile projektu koordinēšana un Scrum
       5.2.6. Shift-left testēšana
       5.2.7. Izmaiņu kontrole 
       5.2.8. Pakalpojumu konfigurācijas uzturēšana 
       5.2.9. Izvēršanas (deployment) koordinēšana
       5.2.10. Incidentu koordinēšana
       5.2.11. Problēmu koordinēšana un Kaizen6. Pilnais steks  -tehnoloģijas un automatizācija 
   6.1. Izvēršanas plūsmas automatizācija 
      6.1.1. Automatizācija un pilnais steks 
      6.1.2. Izvēršanas plūsmas automatizācija 
      6.1.3. DevOps rīki automatizācijai 
      6.1.4. DevOps automatizācijas posmi
   6.2. Mākoņtehnoloģijas un virtualizācija 
      6.2.1. Mākoņtehnoloģiju un datorsistēmu veidošana 
      6.2.2. Mākoņdatošanas izvēršanas un pakalpojumu modeļi
   6.3. Nepārtrauktas piegādes arhitektūra 
      6.3.1. Produktu un platformu komandas 
      6.3.2.Konteineri-zācija un mikropakalpojumi 
      6.3.3.Lietojum-programmu saskarnes (API)

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page