top of page

3_25_M
DAX valodas pamati datu apstrādei

Programmu kopa: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija

​Mācību formāts 

Tiešsaistē

Ilgums

80 mācību stundas

Cena

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu

Tuvākais kurss:

Nav ieplānots.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt padziļinātas prasmes DAX formulu un vaicājumu veidošanai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš bieži apstrādā, analīze un apkopo datus: analītiķi,  finanšu speciālisti, vadītāji.

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt padziļinātas prasmes DAX formulu un vaicājumu veidošanai.

Mērķauditorija

Ikviens, kurš bieži apstrādā, analīze un apkopo datus: analītiķi,  finanšu speciālisti, vadītāji.

Tehnoloģijas

Windows, ​DAX (Data Analysis Expressions), DAX Studio, Microsoft Excel (Power Pivot), Microsoft Power BI Desktop

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:


1. Veikt datu ielādi no dažādiem datu avotiem
2. Veikt datu tīrīšanu un filtrēšanu
3. Veidot aprēķinu rādītājus un aprēķinu kolonas DAX valodā
4. Pielietot DAX funkcijas
5. Veidot paneļus un vizualizēt rezultātus, izmantojot DAX aprēķinus
6. Kopīgot un publicēt paneļus un atskaites
7. Izprast Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus
8. Sadarboties ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos

e-CF 4.0


 • D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

DIGCOMP 2.2


Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija, 4.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

e-CF 4.0


 • D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

DIGCOMP 2.2


Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija, 4.līmenis.


E-kompetences un caurviju kompetences

E-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0


 • D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences


 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

DIGCOMP 2.2


Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija, 4.līmenis.


Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Priekšzināšanas

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Kursa tēmas

1. Datu avotu izvēle un to pievienošana analīzes videi
2. Ievads DAX
3. DAX mainīgo un formatēšanas izmantošana
4. Darbs ar datiem
5. Darbs ar DAX Microsoft Power BI Desktop un  Microsoft Excel vidēs
6. DAX funkcijas
7. Datu lietošanas scenāriji
8. Datu vizualizēšana 
9. Vadības paneļu veidošana ar analīzes rezultātu  vizualizāciju 
10. Vadības paneļu kopīgošana un publicēšana
11. Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principi un noteikumi attiecībā uz datu analīzi un kopīgošanu

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un četras sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde.

Darbs komandā

Praktiska pieredze

Projekta izstrāde

Vēlies pievienoties mācību grupai?

Piesakies un rezervē sev vietu.

bottom of page