top of page
Mājas lapai.png
Programmatūras prasību inženierijas padziļināts praktiskais kurss – prasību izzināšana (Elicitation)

FITA sniedz unikālu mācību pieredzi cilvēkiem, kuri vēlas apgūt darba tirgū pieprasītas un aktuālās zināšanas un prasmes, tādejādi uzlabojot savas personīgās un darba devēja izaugsmes iespējas. Mēs palīdzam uzņēmumiem un organizācijām pilnveidot darbinieku tehnoloģiju un digitālās prasmes, ieviešot labākās pārvaldības prakses un automatizējot rutīnas darbus.

"Paldies par kursu! Ļoti jēgpilns un noderīgs, patika teorijas nodarbības un praktiskie darbi. Jā, brīžiem uznāca pārdomas, vai tiešām tie praktiskie darbi nepieciešami tik daudz, bet šodien, beidzot kursu, ir skaidrs - ir vajadzīgi!"

- ISTQB® programmatūras testēšanas pamati

bottom of page