digital marketing_pictogram.png

Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress rīkiem

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par lietotāja saskarnes/lietotāja pieredzes (UI/UX) izstrādes tehnikām, tīmekļa vietnes informācijas strukturēšanu, pārvaldību un satura izstrādi, izmantojot WordPress rīkus.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Tīmekļa izstrādātāji, tīmekļa speciālisti, produkta īpašnieki, digitālā mārketinga speciālisti, digitālo mediju satura izstrādātāji

Tehnoloģijas

WordPress
GIMP
Lightworks

Par kursā izmantojamo tehnoloģiju

Python ir augsta līmeņa programmēšanas valoda, kura plaši tiek izmantota IT nozarē datu apstrādei, web vietņu programmēšanai un citu lietojumprogrammu veidošanai, lai automatizētu rutīnas darbus un uzlabot produktivitāti. Python vienkāršā, viegli apgūstamā sintakse ir īpaši piemērota programmēšanas iesācējiem.

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība, datorlietotāja pamatprasmes.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • veidot un uzturēt uz lietotāju vērstu tīmekļa vietni,

 • pielietot labas prakses tīmekļa vietnes lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes (UI/UX) principus un metodes tīmekļa vietnes izstrādē,

 • pielietot tehnikas, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no izstrādātās tīmekļa vietnes,

 • izstrādāt digitālos produktus tīmekļa vietnes lietotāju mērķu atbalstam (mijiedarbības dizains),

 • pielietot tehnikas un metodes, lai izstrādātu tīmekļa vietnes maketa dizainu un interaktīvus prototipus,

 • nodrošināt, ka tīmekļa vietnes lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar to,

 • veidot personas un lietotāju stāstus tīmekļa vietnes prasību pārvaldei,

 • organizēt tīmekļa vietnes informāciju lietotājiem atbilstošā un saprotamā veidā,

 • pārliecinieties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza,

 • pielietot saturam piemērotu formātu (teksts, attēls, video, tērzēšanas logs utt.) un sagatavot šo saturu publicēšanai tīmekļa vietnē,

 • instalēt un konfigurēt WordPress,

 • izvēlēties un instalēt WordPress veidnes tīmekļa vietnes noformēšanai,

 • izveidot tīmekļa vietnes lapu struktūru WordPress vidē,

 • pielāgot WordPress lapas vēlamam dizainam un saturam,

 • pielietot WordPress SEO labas prakses, lai piesaistītu vairāk klientu tīmekļa vietnei,

 • izmantot WordPress kategorijas un birkas (tags),

 • pielietot tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīkus,

 • pielietot paņēmienus pamatdrošības principu nodrošināšanai tīmekļa vietnes izstrādē,

 • ievērot izstrādē vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

 • Programmēšana

 • DIGCOMP 2.1 līmenis: 3

e-CF 4.0

 • D.6. Digital Marketing - L.1

 • A.10. User Experience - L.2

 • B.1. Application Development - L.3

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Atbildība

 • Darbs komandā

 • Pašattīstība

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1.   Tīmekļa vietnes funkcionalitātes plānošana.
2.   Tīmekļa vietnes lietotāju vajadzību un prasību analīze:
   •  Tehnikas un metodes tīmekļa vietnes lietotāja saskarnes izstrādei un lietotāja pieredzes (UI/UX)  uzlabošanai,
   •  Tehnikas, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no izstrādātās tīmekļa vietnes,
   •  Mijiedarbības dizaina principi.
3.   Maketu un prototipu veidošana:
   •  Metodes tīmekļa vietnes maketa dizainu un interaktīvus prototipu izstrādei,
   •  Tīmekļa vietnes interaktivitātes plānošana un dizains,
4.   Metodes un tehnikas tīmekļa vietnes prasību vadībai:
   •  Personu veidošana,
   •  Lietotāju stāstu veidošana un pārvaldība,
5.   Tīmekļa vietnes digitālā satura veidošana:
   •  Satura piemērotākās formas izvēle (teksts, attēls, video),
   •  Teksta apstrādes rīki,
   •  Attēlu apstrādes rīki,
   •  Video apstrādes rīki.
6.   WordPress sagatavošana darbam:
   •  WordPress instalēšana,
   •  WordPress spraudņu (plugin) pievienošana.
7.   WordPress veidņu izmantošana tīmekļa vietnes radīšanai:
   •  Piemēroto veidņu izvēles kritēriji,
   •  Veidņu pielāgošana tīmekļa vietnes prasībām.
8.   Tīmekļa vietnes struktūras veidošana WordPress vidē:
   •  Tīmekļa vietnes lapu struktūras veidošana un satura ievietošana,
   •  Tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīki.
9.   Tīmekļa vietnes optimizācija meklētājiem ar WordPress SEO rīkiem:
   •  WordPress SEO instalēšana un konfigurēšana,
   •  Tīmekļa vietnes uzlabošana, lai veicinātu lietotāju piesaisti.
10. Tīmekļa vietnes drošība:
   •  Tīmekļa vietnes aizsardzība,
   •  Vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasību nodrošināšana.

Cena: 1500 EUR + PVN