digital marketing_pictogram.png

Tīmekļa vietņu izstrāde ar Python un Django rīkiem

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes izstrādāt un publicēt pilnībā funkcionējošu tīmekļa vietni ar Python un Django rīkiem. Kā arī apgūt prasmes veikt tīmekļa vietnes satura atbilstības analīzi un strukturēšanu, un pielietot lietotāja saskarnes un pieredzes (UI/UX) labās prakses.

Mācību ilgums

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt programmēšanas pamatprasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma Python
Django

Par kursā izmantojamo tehnoloģiju

Python un Django ir augsta līmeņa programmēšanas valodas, kuras plaši tiek izmantotas IT nozarē datu apstrādei, web vietņu programmēšanai un citu lietojumprogrammu veidošanai, lai automatizētu rutīnas darbus un uzlabot produktivitāti.

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība,  loģiskā domāšana, vēlme apgūt jaunas lietas.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • analizēt un pielietot lietotāja saskarnes un pieredzes (UI/UX) principus un labas prakses tīmekļa vietņu izstrādei,

 • pielietot paņēmienus, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no tīmekļa vietnes,

 • izstrādāt digitālos produktus tīmekļa vietnes lietotāju mērķu sasniegšanai (mijiedarbības dizaina principi),

 • veidot tīmekļa vietnes  prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar tīmekļa vietni,

 • veidot un pārvaldīt personas un lietotāju stāstus tīmekļa vietnes prasību analīzei,

 • organizēt tīmekļa vietnes informāciju lietotājiem saprotamā veidā,

 • pārliecināties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza,

 • izvēlēties piemērotu formātu tīmekļa vietnes satura veidošanai (teksts, attēls, video utt.),

 • veidot tīmekļa vietnes saturu un sagatavot to publicēšanai,

 • sagatavot Python vidi tīmekļa vietnes izstrādei,

 • sagatavot Django vidi tīmekļa vietnes izstrādei,  

 • pielietot dažādus datu tipus, struktūras un objektus Python un Django vidēs,

 • veidot datu apstrādes algoritmus, izmantojot nosacījumu operatorus un ciklus,

 • strukturēt programmēšanas kodu atkārtotai izmantošanai ar funkciju, klašu un moduļu palīdzību,

 • izstrādāt kritērijus un izvēlēties Django veidnes, lai radītu jaunas tīmekļa lapas,

 • veidot Django savienojumus ar tādām datu bāzēm kā SQLite un PostgreSQL, lai uzglabātu un izgūtu datus,

 • pielietot Django funkcijas, skatus un modeļus, lai uzlabotu tīmekļa vietnes izskatu un funkcionalitāti,

 • atkļūdot izstrādāto tīmekļa vietni,

 • veidot tīmekļa atbilstību vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR jeb GDPR) prasībām,

 • publicēt izstrādāto tīmekļa vietni.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

 • Programmēšana

 • DIGCOMP 2.1 līmenis: 3

e-CF 4.0

 • A.10. User Experience - L.2

 • B.1. Application Development – L.1

 • B.3 Testing - L.2

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1.   Tīmekļa vietnes mērķi un uzdevumi to sasniegšanai.
2.   Tīmekļa mērķauditorijas  analīze.
3.   Lietotāju saskarnes un pieredzes (UI/UX) izstrādes principi un to pielietošana.
4.   Tīmekļa prasību izzināšana, analīze, prioritizēšana un  pārvaldība.
5.   Tīmekļa vietnes satura sagatavošana un pārvaldīšana:
   •  Teksta informācijas sagatavošana,
   •  Attēlu apstrāde,
   •  Video apstrāde.
6.   Python  un Django uzstādīšana un konfigurēšana.
7.   Darbs ar dažādu tipu un struktūras datiem un objektiem Python un Django vidēs.
8.   Algoritmu izstrāde, izmantojot nosacījumu operatorus un ciklus.
9.   Darbs ar Django formām.
10. Darbs ar Django veidnēm.
11. Django projekta savienošana ar datu bāzēm, lai uzglabātu un izgūtu datus:
   •  Darbs ar SQLite  datu bāzēm,
   •  Darbs ar PostgreSQL datu bāzēm.
12. Django funkciju, skatu un modeļu izmantošana tīmekļa vietnes izskata un funkcionalitātes uzlabošanai.
13. Tīmekļa projekta testēšana un atkļūdošana.
14. Tīmekļa projekta atbilstība vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasībām.
15. Tīmekļa projekta publicēšana.
16. Noslēguma pārbaudījums.

Cena: 1500 EUR + PVN