top of page

Ziņas par #MācībasPieaugušajiem projekta 9. kārtas norisi

FITA turpina īstenot mācību programmas VIAA projekta #MācībasPieaugušajiem 9.kārtā

Publicēts: 05.09.2023

FITA, projekta ietvaros, īsteno mācības 6 programmās - “Multimediju satura veidošana ar CANVA rīkiem”, “Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI”, “Datu analīze ar Microsoft BI un Python”, “Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai”, “DevOps pamatprincipi un labās prakses”, “Informācijas sistēmu prasību analīze un vadība”. Mācības notiek divās plūsmās no kuram pirmā plūsma jau noslēdz mācības.

Dalībnieki norāda, ka lielākais izaicinājums bijis mācīties vasarā un uzsākt darbu pie projekta komandās, bet tajā pašā laikā norāda, ka lielākais ieguvums no mācībām ir kopā izstrādātie projekti, kas ļāva iegūt praktiskās iemaņas, kā arī pasniedzēju profesionalitāte un jauniegūtie kontakti.

Līdz oktobra beigām, mācības turpinās otrajā plūsmā  mācību programmās “Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI”, “Datu analīze ar Microsoft BI un Python”, “DevOps pamatprincipi un labās prakses”, “Informācijas sistēmu prasību analīze un vadība” un “Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai”.

Vēlam visiem mācību dalībniekiem izturību un prieku mācīties, un gandarījumu par sasniegto rezultātu.

 

Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru. Vairāk par projektu - https://www.fita.lv/viaa-par-projektu

FITA piedāvā mācību kursus VIAA projektā #MācībasPieaugušajiem 

Publicēts: 05.04.2023

Š.g. 4. aprīlī, sākās pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošie vecumā no 25 gadiem 9. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no 8 FITA mācību programmām. Pieteikties mācībām līdz 18. aprīlim var mājaslapā https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/?search_api_views_fulltext=FITA 

FITA piedāvātās mācību programmas: 

 Datu analīze ar Microsoft BI un Python 

 Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai 

 Informācijas sistēmu prasību analīze un vadība 

 Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI 

 E-komercijas pamati Ecwid platformā 

 DevOps pamatprincipi un labās prakses 

 DAX valodas pamati datu apstrādei 

 Multimediju satura veidošana ar CANVA rīkiem 

Uzzini vairāk https://www.macibaspieaugusajiem.lv/ 

Sazinies ar mums fita@fita.lv, 22338645 

FITA uzsāk mācības VIAA projektā #MācībasPieaugušajiem 

Publicēts: 05.06.2023

Apgūt vai pilnveidot savas digitālās prasmes kādā no FITA piedāvātajām izglītības programmām, Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācības pieaugušajiem 9. kārtā, izvēlējās teju 300 dalībnieki. Lielākā interese tika izrādīta par datu analīzes izglītības programmām “Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI” un “Datu analīze ar Microsoft BI un Python”, kam sekoja interese par IT vadības izglītības programmām “Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai”,  “Informācijas sistēmu prasību analīze un vadība” un “DevOps pamatprincipi un labās prakses”.

Dotajā mirklī notiek aktīva komunikācija ar dalībniekiem, līgumu slēgšana un mācību grupu komplektēšana. Līdz šim jau 3 mācību grupas ir uzsākušas mācības un jūnijā plānots uzsākt mācības vēl 8 mācību grupās. Lielākā daļa dalībnieki ir no Rīgas un Pierīgas, bet īpaši priecājamies, ka mūsu izglītības programmas ir izvēlējušies arī dalībnieki no tālākām Latvijas pilsētām un novadiem, kā Mērsrags, Ventspils, Nīca, Saldus, Valmiera, Cēsis, Aizkraukle, Rēzekne un Daugavpils.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Par projektu vairāk var uzzināt ŠEIT

bottom of page