top of page

Multimediju satura veidošana ar CANVA rīkiem

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes par grafiskā dizaina pamatiem un digitālā satura veidošanu ar CANVA rīkiem.Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt 

CANVA rīkus   digitālo mediju satura veidošanai

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma

Microsoft Teams for Education

CANVA

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

• veidot dizainu ar CANVA rīkiem;

• pielietot  labas prakses un lietotāja pieredzes (UI/UX)  principus digitālā satura veidošanai;

• izprast lietotāja pieredzes dizaina principus un elementus CANVA vidē;

• izprast mediju satura plānošanas un izstrādes principus;

• strukturēt informāciju un izvēlēties piemērotāko informācijas prezentācijas formu (teksts, attēls, video);

• veidot zīmola grafiskās identitātes stilu rokasgrāmatu produktam/projektam/uzņēmumam ar CANVA rīkiem;

• sagatavot un publicēt digitālo saturu sociālajos medijos ar CANVA rīkiem;

• noformēt prezentāciju ar CANVA rīkiem;

• ievērot izstrādē vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasības.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

2.2. Dalīšanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas

3.1. Digitālā satura attīstīšana

3.2. Digitālā satura integrēšana un pārstrādāšana

4.2. Personas datu un privātuma aizsardzība

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

 

3. līmenis: 

persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas                  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

  • D.6. Digital Marketing Level 1

  • A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Atbildība

  • Darbs komandā

  • Pašattīstība

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Darba uzsākšana ar CANVA

•    Konta veidošana

•    Navigācija CANVA vidē

2. Dizaina veidošana

•    Dizaina izvēles apsvērumi

•    CANVAs veidnes

•    Darbs ar lapas izkārtojumiem

•    Slāņu izmantošana

•    Grupēšana

•    Izlīdzināšana

•    Slāņu fiksēšana

3. Darbs ar tekstu

•    Teksta pievienošana

•    Fonta izvēle

•    Teksta rediģēšana

•    Atstarpju mainīšana starp teksta simboliem

•    Teksta izlīdzināšana

•    Teksta lodziņu izlīdzināšana

•    Teksta masku izmantošana

4.     Darbs ar CANVA elementiem

•    CANVA elementi

•    Līniju izmantošana

•    Formu izmantošana

•    Rāmju izmatošana

•    Uzlīmju izmantošana

•    Režģu izmantošana

5.     Fotogrāfiju pievienošana un apstrāde 

•    Fotogrāfiju augšupielāde

•    Fotogrāfiju rediģēšanas rīki

•    Fotogrāfiju izmēru maiņa un apgriešana

6. Video un audio failu augšupielādēšana un rediģēšana

7. Speciālo efektu pievienošana

•    Dizaina animēšana

•    Audio failu pievienošana

•    Dizaina kopīgošana ar kolēģiem

•    Dizaina kopīgošana caur sociālajiem medijiem

•    Dizaina lejupielādēšana un augšupielādēšana

8. CANVA izmantošana zīmola vizuālā tēla veidošanai un veicināšanai

•    Logotipa veidošana ar CANVA dizainu un rīkiem

•    Mārketinga kanālu identificēšana zīmola veicināšanai

•    Ziņu veidošana un noformēšana 

•    Ziņu publicēšana sociālajos tīklos

•    Vizītkaršu, veidlapu, skrējlapu un citu veidņu izstrāde

•    Pateicības karšu izgatavošana un to nozīme

•    ZOOM fona veidošana

9.     Personīgā mediju komplekta izgatavošana

10. CANVA dizaina pielietojums prezentāciju veidošanai

•    Prezentācijas plānošana

•    Stāsta veidošana

•    Vizuālā noformējuma veidošana

11. Darbs ar sociālajiem medijiem

•    Sociālie mediji un tiešsaistes kopienu vērtība

•    Atšķirības starp sociālo mediju kanāliem 

•    Piemērotākā katram kanālam satura, formāta un stila izvēles principi

•    Mērķu noteikšana, progresa mērīšana, analizēšana un korektīvo darbību veicināšana 

•    Ziņu konsekvences ievērošana 

•    Sociālo mediju ziņu izskats un saturs

•    Satura ideju vizualizācija - krāsas, kontrasts un uztveramība

•    Videoklipu izmantošana stāstu veidošanai

•    Attiecību veidošana ar savu auditoriju

•    Atbilžu sniegšana uz komentāriem

12. Vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasību nodrošināšana

Cena: 51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR

bottom of page