top of page

E-komercijas ieviešanas pamati ar Ecwid (DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes, lai  veidotu e-komercijas funkcionalitāti esošās vai jaunās  tīmekļa vietnēs.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt 

 e-komercijas/ e-veikala funkcionalitātes ieviešanu esošās vai jaunās  tīmekļa vietnēs.

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma

Microsoft Teams for Education

Ecwid

Trello

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

• Izprast e-komercijas galvenos elementus: klienti un partneri, produkti un pakalpojumi, tehnoloģijas un platformas

• Plānot e-komercijas funkcionalitāti

• Izvēlēties piemērotu mērķiem e-komercijas tehnoloģiju

• Pielāgot vajadzībām Ecwid e-komercijas tehnoloģiju 

• Piemērot dizaina un lietotāju pieredzes (UX/UI) principus un labākās prakses

• Organizēt un konfigurēt Ecwid e-komercijas platformas produktus

• Izvēlēties piemērotāko norēķinu risinājumu

• Izvēlēties piemērotākos piegādes risinājumus

• Piesaistīt klientu plūsmu

• Veikt pasūtījumu apstrādi

• Aizsargāt e-komercijas resursus un klientu datus 

• Pielietot Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus

• Izvēlēties un atsekot veiktspējas indikatorus (KPI)

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

4.2. Personas datu un privātuma aizsardzība

5.2. Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu identificēšana

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

5.5. Digitālā transformācija

 

3. līmenis: 

persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas                  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

  • B.1. Application Development L2

  • D.6. Digital Marketing L3

  • A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Problēmu risināšana

  • Darbs komandā

  • Pašattīstība 

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Ievads e-komercijā

2.     E-komercijas galvenie elementi: klienti un partneri, produkti un pakalpojumi, tehnoloģijas un platformas

3. E-komercijas uzdevumu un funkcionalitātes plānošana

4. E-komercijas tehnoloģijas izvēle

5. Ecwid e-komercijas rīku konfigurēšana

6. Ecwid produktu kataloga konfigurēšana

•    E-komercijas produktu kataloga redaktora izpēte

•    Vienkārši produkti

•    Mainīgi produkti

•    Digitālie produkti

•    Abonēšana (subscription)

7.     E- komercijas produktu kataloga organizēšana

•    Kārtošana un marķēšana

•    Produktu arhīvs

•    Produktu filtru pievienošana veikala lapai

8.     SEO (search engine optimisation) izmantošana un klientu plūsmas piesaiste

•    E-komercijas veikala redzamības nodrošināšana meklētājprogrammās (SEO)

•    E-komercijas atslēgvārdu izpēte

•    Vietnes kartes izveide

•    Drupaču (breadcrumbs) konfigurēšana

9. Pasūtījumu apstrāde, izmantojot Ecwid E- komercijas rīkus 

•    Pasūtījumu izpilde    

•    Pasūtījumu un maksājumu atmaksa

•    Pārdošanas datu skatīšana

10. Dizaina un lietotāju pieredzes principu piemērošana

•    Ecwid E- komercijas skata izvēle

•    Produkta datu cilnes/menu pievienošana

•    Produkta lapas pielāgošana

11. Piezemēšanās lapas (landing page) izveide

•    E-komercijas funkcionalitātes pievienošana piezemēšanās lapai

12. Ecwid e- komercijas platformas  testēšana pirms palaišanas

13. Ecwid e-komercijas platformas uzturēšana; 

14. Ecwid e-komercijas resursu un klientu datu aizsardzības nodrošināšana 

15. Ecwid e-komercijas vietnes atbilstības vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR jeb GDPR) prasībām nodrošināšana.

Cena: 51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR

bottom of page