top of page

Biežak uzdotie jautājumi 

VIAA Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu

profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārta

     Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

     FITA piedāvā apgūt profesionālās pilnveides programmas (160 stundas), pēc kuru pabeigšanas var saņemt profesionālās pilnveides apliecību.

  1. Kas var pieteikties VIAA mācību programmām?

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības;

sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

* Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ievēro!

Katrs strādājošais visa projekta laikā var mācīties 2 reizes. 

Iespējams pieteikties mācībām 1 izglītības programmā.

Vienlaicīgi vari mācīties tikai 1 izglītības programmā.

Atbilstības statusu nosaka uzņemšanas dienā.

Vairāk par noteikumiem: https://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieteiksanas

 

2. Kā pieteikties mācībām?

Pieteikšanās mācībām 9. kārtā notiks no 4. aprīļa līdz 18. aprīlim, tiešsaistē: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/

 

Sadaļā "Izglītības programmas" atrodi FITA mācību programmas. Kad esi veicis izvēli, spied pogu "Pieteikties".

Ja vēlies uzzināt vairāk par programmu saturu un norises laiku spied šeit.

3. Vai man ir atbilstošas priekšzināšanas?

Lai apgūtu FITA mācību programmas ir jābūt vismaz vidējai izglītībai un prasmēm strādāt ar biroja programmatūru.

 

4. Kā notiks mācības?

Mācību programmas tiek īstenota tiešsaistē  un klātienē, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”. Nodarbības notiek divus darba dienas vakarus nedēļā un sestdienās.  Mācību programmas veido 20% teorija, 80% praktiskie uzdevumi, 50% projektos balstīta mācīšanās.

Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.

 

5. Nepieciešamais datoraprīkojums

Dators, webkamera, mikrofons, Windows operētājsistēma, stabils interneta pieslēgums (mācībām tiešsaistē). Mācībām nepieciešamo programmatūru uz mācību laiku nodrošinās FITA.

 

6. Kad notiks mācības un kāds būs grafiks?

Mācības notiks 2 darba dienu vakaros (izņemot piektdienas) no 18:00 -21:15 un sestdienās. Sestdienās ir paredzēta projektos balstīta mācīšanās, kad kopā ar mācību dalībniekiem strādāsiet pie projektiem, kur praktiski pielietosiet apgūtās prasmes un zināšanas.

Mūsu mājaslapā katrai mācību programmai ir pievienots plānotais mācību norises grafiks. Šobrīd katrai programmai ir ieplānotas divas grupas divos dažādos laikos. Pirms līguma slēgšanas norises laiki tiks saskaņoti ar dalībniekiem.

Mācību programma paredz 160 kontaktstundas. Jāņem vērā, ka nodarbību kavējumu skaits nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā mācību laika (32 stundas).

 

7. Kas būs pasniedzējs?

FITA pasniedzēji ir pieredzējuši nozares profesionāļi un ikdienā strādā ar tehnoloģijām, kuras māca.

 

8. Kā es varu parakstīt mācību līgumu?

Mācību līgumu ir iespējams noslēgt elektroniski (parakstot ar e-parakstu) vai papīra formātā (parakstot klātienē FITA birojā Dzirnavu ielā 91, Rīgā).

 

9. Līdzmaksājuma rēķins

Pirms mācību uzsākšanas tiks nosūtīts rēķins  par līdzmaksājumu 10% apmērā jeb 56,32 EUR:

to var apmaksāt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;

maksājumu nevar atgūt, ja mācības netiek pabeigtas;

personas no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības ir atbrīvotas no līdzmaksājuma un var mācīties bez maksas.

 

Apmaksa ir jāveic līdz mācību programmas uzsākšanai.

bottom of page