Programmesana_pictogram.png

Praktiskās programmēšanas pamati Python valodā

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un Python programmēšanas pamatprasmes datu apstrādei un rutīnas darbu automatizācijai. Kā arī sniegt programmēšanas pamatprasmes tiem, kas meklē jaunas karjeras iespējas IT jomā, un sagatavot dalībniekus sākuma līmeņa programmētāju amatiem.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt Python programmēšanas pamatprasmes

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma Python

Par kursā izmantojamo tehnoloģiju

Python ir augsta līmeņa programmēšanas valoda, kura plaši tiek izmantota IT nozarē datu apstrādei, web vietņu programmēšanai un citu lietojumprogrammu veidošanai, lai automatizētu rutīnas darbus un uzlabot produktivitāti. Python vienkāršā, viegli apgūstamā sintakse ir īpaši piemērota programmēšanas iesācējiem.

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība, prasmes strādāt ar biroja programmatūru, loģiskā domāšana, vēlme apgūt jaunas lietas.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku lietotāju atbalstu:

•    pielietot Python programmēšanas vidi,
•    pielietot Python objektorientētās programmēšanas metodes,
•    izstrādāt un dokumentēt algoritmus datu apstrādei,
•    deklarēt un veikt darbības ar vienkāršiem datu tipiem, tai skaitā virknēm un skaitļiem,
•    deklarēt un veikt darbības ar sakārtotām un nesakārtotām datu struktūrām, tai skaitā sarakstiem un vārdnīcām,
•    deklarēt datu masīvus,
•    izmantot datu modeļus,
•    veidot zarošanās un loģiskās izteiksmes,
•    veidot loģiskos operatorus un cikla konstrukcijas,
•    strukturēt kodu atkārtotai izmantošanai: definēt un izmantot funkcijas, klases un moduļus,
•    pārvaldīt failus un direktorijus, izmantojot Python kodu,
•    apstrādāt izņēmumus,
•    izstrādāt lietotāja saskarnes Python valodā,
•    testēt un validēt izstrādāto kodu,
•    dokumentēt izstrādāto kodu,
•    sadarboties izstrādātāju, testētāju un pasūtītāja komandā.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

  • Programmēšana

  • Tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana

  • DIGCOMP 2.1 līmenis: 6

e-CF 4.0

  • B.1. Design and Develop. - L.2

  • B.3. Testing - L.1

  • B.5. Documentation Production - L.1

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Pielāgošanās spējas

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1.   Datorprogrammēšanas pamati:
      •  programmas izpildīšanas principi,
      •  programmēšanas valodas definēšanas un konstruēšanas principi,
      •  atšķirība starp kompilāciju un interpretāciju,
      •  Python programmēšanas valoda un tās pozicionēšana starp citām valodām,
      •  Python valodas dažādas versijas.
2.   Python programmēšanas vides instalēšana un konfigurēšana.
3.   Objektorientētās programmēšanas principi un to realizācija Pythonā.
4.   Datu apstrādes algoritmi un to izstrāde, attēlošana, aprakstīšana.
5.   Vienkāršu datu tipi (skaitļi, virknes, masīvi), to deklarēšana un apstrāde.
6.   Sakārtotas un nesakārtotas datu struktūras.
7.   Python datu formatēšanas un izvades pamatmetodes:
      •  mainīgo lielumu jēdziens un mainīgo nosaukumdošanas noteikumi,
      •  skaitliskās operācijas,
      •  piešķiršanas operators,
      •  izteiksmju veidošana Pythonā un  noteikumi, kas reglamentē izteiksmju veidošanu,
      •  datu ievadīšana un konvertēšana.
8.   Zarošanās un loģiskās izteiksmju veidošana un to pierakstīšana Python sintaksē.
9.   Loģisko un cikla operatoru veidošana.
10. Python koda strukturēšana atkārtotai izmantošanai, definējot un veidojot funkcijas, klases un moduļus.
11. Failu un direktoriju, pārvaldīšana izmantojot Python kodu.
12. Izņēmumu apstrāde.
13. Lietotāja saskarnes izstrādes principi un lietojamība.
14. Python koda atkļūdošana un uzlabošana.
15. Izstrādātā koda dokumentēšana labas prakses.
16. Izstrādes komandas sadarbības labas prakses.

Cena: 960 EUR + PVN