Programmesana_pictogram.png

Praktiskās programmēšanas pamati JavaScript valodā

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un JavaScript programmēšanas valodas pamatprasmes datu apstrādei, sīkdatņu veidošanai un tīmekļa vietnes noformējuma uzlabošanai.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt JavaScript programmēšanas pamatprasmes

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma JavaScript
HTML
CSS

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība, prasmes strādāt ar biroja programmatūru, loģiskā domāšana, vēlme apgūt jaunas lietas.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku lietotāju atbalstu:

•    pielietot JavaScript programmēšanas vidi;
•    pielietot objektorientētās programmēšanas metodes;
•    izstrādāt un dokumentēt algoritmus datu apstrādei JavaScript valodā;
•    deklarēt un veikt darbības ar vienkāršiem datu tipiem, tai skaitā virknēm un skaitļiem JavaScript valodā;
•    deklarēt un veikt darbības ar sakārtotām un nesakārtotām datu struktūrām, tai skaitā sarakstiem un vārdnīcām;
•    deklarēt datu masīvus JavaScript valodā;
•    izmantot datu modeļus;
•    veidot zarošanās un loģiskās izteiksmes JavaScript valodā;
•    veidot loģiskos operatorus un cikla konstrukcijas JavaScript valodā;
•    strukturēt kodu atkārtotai izmantošanai: definēt un izmantot funkcijas, klases un moduļus;
•    pārvaldīt failus un direktorijus, izmantojot JavaScript kodu;
•    apstrādāt izņēmumus;
•    izstrādāt lietotāja saskarnes JavaScript valodā;
•    testēt un validēt izstrādāto JavaScript kodu;
•    dokumentēt izstrādāto kodu;
•    sadarboties izstrādātāju, testētāju un pasūtītāja komandā.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

 • Programmēšana

 • DIGCOMP 2.1 līmenis: 3

e-CF 4.0

 • B.1. Design and Develop. - L.2

 • B.3. Testing - L.1

 • B.5. Documentation Production - L.1

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās spējas

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Datorprogrammēšanas pamati:

 • programmas izpildīšanas principi,

 • programmēšanas valodas definēšanas un konstruēšanas principi,

 • atšķirība starp kompilāciju un interpretāciju,

 • JavaScript programmēšanas valoda un tās pozicionēšana starp citām valodām,

 • JavaScript valodas dažādas versijas.

2. JavaScript programmēšanas vides instalēšana un konfigurēšana
3. Objektorientētās programmēšanas principi un to realizācija JavaScriptā
4. Datu apstrādes algoritmi un to izstrāde, attēlošana, aprakstīšana
5. Vienkāršu datu tipi (skaitļi, virknes, masīvi), to deklarēšana un apstrāde
6. Sakārtotas un nesakārtotas datu struktūras
7. JavaScript datu formatēšanas un izvades pamatmetodes:

 • mainīgo lielumu jēdziens un mainīgo nosaukumdošanas noteikumi,

 • skaitliskās operācijas,

 • piešķiršanas operator,

 • izteiksmju veidošana JavaScriptā un  noteikumi, kas reglamentē izteiksmju  veidošanu,

 • datu ievadīšana un konvertēšana.

8. Zarošanās un loģiskās izteiksmju veidošana un to pierakstīšana JavaScript sintaksē
9. Loģisko un cikla operatoru veidošana
10. JavaScript koda strukturēšana atkārtotai izmantošanai, definējot un veidojot funkcijas, klases un moduļus
11. Failu un direktoriju, pārvaldīšana izmantojot JavaScript kodu
12. Izņēmumu apstrāde
13. Lietotāja saskarnes izstrādes principi un lietojamība
14. JavaScript koda atkļūdošana un uzlabošana
15. Izstrādātā koda dokumentēšana labas prakses
16. Izstrādes komandas sadarbības labas prakses
17. Noslēguma pārbaudījums

Cena: 1500 EUR + PVN