top of page

Programmatūras testēšanas pamati ar ISTQB sertifikācijas eksāmenu

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Palīdzēt dalībniekiem apgūt prasmes un zināšanas programmatūras testu izstrādei un ieviešanai atbilstoši programmatūras prasībām un lietotāju vajadzībām; kā arī sagatavot kursa dalībniekus Certified Tester ISTQB® Foundation Level sertifikācijas eksāmena kārtošanai.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

IT sistēmu testētāji

Programmatūras testētāji

Testēšanas analītiķi

QA (Quality Assurance) testētāji

Programmatūras kvalitātes vadītāji

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Nav.

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • testēt un dokumentēt testēšanas rezultātus;

 • veidot un izpildīt sistemātiskas testa procedūras, lai nodrošinātu atbilstību programmatūras lietojamībai un specifikācijai;

 • nodrošināt, ka jaunas vai pārskatītas programmatūras komponentes vai sistēmas darbojas atbilstoši gaidītajam;

 • nodrošināt iekšējo, ārējo, nacionālo un starptautisko standartu ievērošanu, ieskaitot veselības un drošības, lietojamības, veiktspējas, uzticamības un savietojamības prasības;

 • sagatavot dokumentus un ziņojumus, lai apliecinātu atbilstību programmatūras prasībām;

 • pielietot atbilstošas programmatūras un / vai aparatūras komponentes;

 • saskaņot testēšanas rezultātus ar programmatūras lietotāju pārstāvjiem;

 • sadarboties ar izstrādes komandu;

 • optimizēt testēšanas prakses un dažādus testēšanas ierobežojumus pielietošanai  dažādos kontekstos;

 • efektīvi piedalīties programmatūras izstrādes komandas pārskatu sanāksmēs;

 • izmantot organizācijā noteiktus paņēmienus testu projektēšanai visos testēšanas  līmeņos;

 • interpretēt un izpildīt testus atbilstoši dotajām testu specifikācijām;

 • ziņot testa rezultātus;

 • izprast resursu, stratēģijas, plānošanas, projekta kontroles un riska pārvaldības principus testēšanas vadības  un izpildes kontekstā;

 • rakstīt un komunicēt skaidrus un saprotamus defektu pārskatus.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • B.3. Testing - L.2

 • B.5. Documentation Production - L.1

 • B.1. Design and Development - L.2

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās spējas

Kursa tēmas

 1. Kas ir testēšana un kāpēc tā ir nepieciešama?

 • testēšanas principi

 • testēšanas process

 • testēšanas psiholoģija

  2. Testēšana visā programmatūras izstrādes dzīves ciklā

 • programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļi

 • testēšanas līmeņi

 • testēšanas veidi

 • testēšana programmatūras uzturēšanas mērķiem

  3. Statiskā testēšana

 • atšķirības starp statisko un dinamisko testēšanu

 • pārskatu veidošana

  4. Testēšanas paņēmieni

 • testēšanas metožu kategorijas

 • melnās kastes testēšanas metodes

 • baltās kastes testēšanas metodes

 • pieredzē balstītas testēšanas metode

  5. Testēšanas vadība

 • testēšanas organizācija

 • testēšanas plānošana un novērtēšana

 • testēšanas uzraudzība un kontrole

 • testu konfigurācijas pārvaldība

 • riski un testēšana

 • defektu pārvaldība

  6. Testēšanas atbalsta rīki

 • rīku izvēles apsvērumi

 • efektīva rīku izmantošana

Sertifikācijas eksāmens

​ Certified Tester ISTQB® Foundation Level. 

Cena: 1250 EUR + PVN 
Norise: 12.03.-18.04.2024, otrdienās un ceturtdienās, 11:00-14:15  

bottom of page