top of page

 18_18_M_Multimediju satura veidošana ar CANVA rīkiem
 Programmu kopa: Vizuālo materiālu veidošana

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par grafiskā dizaina pamatiem un digitālā satura veidošanu ar CANVA rīkiem. 

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt digitālā dizaina un dizaina veidošanas prasmes, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

CANVA

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. veidot dizainu ar CANVA rīkiem;
2. izprast  labas prakses un lietotāja pieredzes (UI/UX)  principus digitālā satura veidošanai;
3. izprast lietotāja pieredzes dizaina principus un elementus CANVA vidē;
4. izprast mediju satura plānošanas un izstrādes principus;
5. strukturēt informāciju un izvēlēties piemērotāko informācijas prezentācijas formu (teksts, attēls, video);
6. veidot zīmola grafiskās identitātes stilu rokasgrāmatu produktam/ projektam/uzņēmumam ar CANVA rīkiem;
7. sagatavot un publicēt digitālo saturu sociālajos medijos ar CANVA rīkiem;
8. noformēt prezentāciju ar CANVA rīkiem;
9. izprast izstrādē vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Digitālā satura veidošana, 4.līmenis

e-CF 4.0

D.6. Digital Marketing Level 1
A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Pielagošanās

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Darba uzsākšana ar CANVA:
   1.1. Konta veidošana
   1.2. Navigācija CANVA vidē
2. Dizaina veidošana:
   2.1. Dizaina izvēles apsvērumi
   2.2. CANVAs veidnes
   2.3. Darbs ar lapas izkārtojumiem
   2.4. Slāņu izmantošana
   2.5. Grupēšana
   2.6. Izlīdzināšana
   2.7. Slāņu fiksēšana
3. Darbs ar tekstu:
   3.1. Teksta pievienošana
   3.2. Fonta izvēle
   3.3. Teksta rediģēšana
   3.4. Atstarpju mainīšana starp teksta simboliem
   3.5. Teksta izlīdzināšana
   3.6. Teksta lodziņu izlīdzināšana
   3.7. Teksta masku izmantošana
4.Darbs ar CANVA elementiem:
   4.1. CANVA elementi
   4.2. Līniju izmantošana
   4.3. Formu izmantošana
   4.4. Rāmju izmatošana
   4.5. Uzlīmju izmantošana
   4.6. Režģu izmantošana
5.Fotogrāfiju pievienošana un apstrāde:
   5.1. Fotogrāfiju augšupielāde
   5.2. Fotogrāfiju rediģēšanas rīki
   5.3. Fotogrāfiju izmēru maiņa un apgriešana
6. Video un audio failu augšupielādēšana un rediģēšana
7. Speciālo efektu pievienošana:
   7.1. Dizaina animēšana
   7.2. Audio failu pievienošana
   7.3. Dizaina kopīgošana ar kolēģiem
   7.4. Dizaina kopīgošana caur sociālajiem medijiem
   7.5. Dizaina lejupielādēšana un augšupielādēšana
8. CANVA izmantošana zīmola vizuālā tēla veidošanai un veicināšanai:
   8.1. Logotipa veidošana ar CANVA dizainu un rīkiem
   8.2. Mārketinga kanālu identificēšana zīmola veicināšanai
   8.3. Ziņu veidošana un noformēšana 
   8.4. Ziņu publicēšana sociālajos tīklos
   8.5. Vizītkaršu, veidlapu, skrējlapu un citu veidņu izstrāde
   8.6. Pateicības karšu izgatavošana un to nozīme
   8.7. ZOOM fona veidošana
9.Personīgā mediju komplekta izgatavošana
10. CANVA dizaina pielietojums prezentāciju veidošanai:
   10.1. Prezentācijas plānošana
   10.2. Stāsta veidošana
   10.3. Vizuālā noformējuma veidošana
11. Darbs ar sociālajiem medijiem:
   11.1. Sociālie mediji un tiešsaistes kopienu vērtība
   11.2. Atšķirības starp sociālo mediju kanāliem 
   11.3. Piemērotākā katram kanālam satura, formāta un stila izvēles principi
   11.4. Mērķu noteikšana, progresa mērīšana, analizēšana un korektīvo darbību veicināšana 
   11.5. Ziņu konsekvences ievērošana 
   11.6. Sociālo mediju ziņu izskats un saturs
   11.7. Satura ideju vizualizācija - krāsas, kontrasts un uztveramība
   11.8. Videoklipu izmantošana stāstu veidošanai
   11.9. Attiecību veidošana ar savu auditoriju
   11.10. Atbilžu sniegšana uz komentāriem
12. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasību nodrošināšana

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page