top of page

 2_3_M_Programmatūras testēšanas pamati
 Programmu kopa: Programmatūras testēšanas pamati

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes programmatūras testu  izstrādei un ieviešanai atbilstoši programmatūras prasībām un lietotāju vajadzībām. Kā arī sagatavot programmas dalībniekus jaunas karjeras uzsākšanai vai  darba efektivitātes uzlabošanai jau esošajā programmatūras testētāja lomā atbilstoši IT nozarē plaši atzīta starptautiskā ISTQB® pamatlīmeņa standarta prasībām.

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt programmatūras testēšanas prasmes, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:
1. testēt programmatūru un dokumentēt testēšanas rezultātus;
2. veidot un izpildīt sistemātiskas testa procedūras, lai nodrošinātu atbilstību programmatūras lietojamībai un specifikācijai;
3. pārbaudīt, ka jaunas vai pārskatītas programmatūras komponentes vai sistēmas darbojas atbilstoši gaidītajam;
4. pielietot iekšējo, ārējo, nacionālo un starptautisko standartu ievērošanu, ieskaitot veselības un drošības, lietojamības, veiktspējas, uzticamības un savietojamības prasības;
5. veidot dokumentus un ziņojumus, lai apliecinātu atbilstību programmatūras prasībām; 
6. pielietot atbilstošas programmatūras un / vai aparatūras komponentes;
7. saskaņot testēšanas rezultātus ar programmatūras lietotāju pārstāvjiem;
8. sadarboties ar izstrādes komandu;
9. optimizēt testēšanas prakses un dažādus testēšanas ierobežojumus pielietošanai  dažādos kontekstos;
10. piedalīties programmatūras izstrādes komandas pārskatu sanāksmēs;
11. pielietot organizācijā izmatotas metodes un rīkus testu projektēšanai visos testēšanas  līmeņos;
12. pielietot testus atbilstoši dotajām programmatūras specifikācijām;
13. pielietot dažādus resursus, stratēģijas, plānošanas, projekta kontroles un riska pārvaldības principus testēšanas vadības  un izpildes kontekstā;
14. veidot un komunicēt skaidrus un saprotamus defektu pārskatus.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis

e-CF 4.0

B.3. Testing - L.3
B.5. Documentation Production - L.1
B.1. Design and Develop. - L.1

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Atbildība

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Kas ir testēšana un kāpēc tā ir nepieciešama?
   1.1. Testēšanas principi
   1.2. Testēšanas process
   1.3. Testēšanas psiholoģija
2. Testēšana  un pilnais programmatūras izstrādes dzīves cikls
   2.1. Programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļi
   2.2. Testēšanas līmeņi
   2.3. Testēšanas veidi
3. Statiskā testēšana
   3.1. Atšķirības starp statisko un dinamisko testēšanu 
   3.2. Pārskatu veidošana
4. Testēšanas metodes
   4.1.Testēšanas metožu kategorijas
   4.2. Melnās kastes testēšanas metodes
   4.3. Baltās kastes testēšanas metodes
   4.4. Pieredzē balstītas testēšanas metodes
5. Testēšanas vadība
   5.1. Testēšanas organizācija
   5.2. Testēšanas plānošana un novērtēšana
   5.3. Testēšanas uzraudzība un kontrole
   5.4. Testu konfigurācijas pārvaldība
   5.5. Riski un testēšana defektu pārvaldība
6. Testēšanas atbalsta rīki

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page