top of page

 11_15_M_E-komercijas pamati Ecwid platformā
 Programmu kopa: E-komercija

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes, lai  veidotu e-komercijas funkcionalitāti esošās vai jaunās  tīmekļa vietnēs. 

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt e-komercijas  prasmes, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Ecwid
Trello

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. izprast e-komercijas galvenos elementus: klienti un partneri, produkti un pakalpojumi, tehnoloģijas un platformas;
2. izprast e-komercijas funkcionalitāti;
3. izvēlēties piemērotu mērķiem e-komercijas tehnoloģiju;
4. pielāgot vajadzībām Ecwid e-komercijas tehnoloģiju; 
5. piemērot dizaina un lietotāju pieredzes (UX/UI) principus un labākās prakses;
6. organizēt un konfigurēt Ecwid e-komercijas platformas produktus;
7. izvēlēties piemērotāko norēķinu risinājumu;
8. izvēlēties piemērotākos piegādes risinājumus;
9. piesaistīt klientu plūsmu;
10. veikt pasūtījumu apstrādi;
11. aizsargāt e-komercijas resursus un klientu datus;
12. izprast Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus;
13. izvēlēties un atsekot veiktspējas indikatorus (KPI).

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Digitālā satura veidošana, 
Digitālais mārketings, 4.līmenis

e-CF 4.0

B.1. Application Development L2
D.6. Digital Marketing L3
A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Problēmu risināšana

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Ievads e-komercijā
2. E-komercijas galvenie elementi: klienti un partneri, produkti un pakalpojumi, tehnoloģijas un platformas
3. E-komercijas uzdevumu un stratēģijas plānošana
4. E-komercijas tehnoloģiju izvēle
5. Ecwid e-komercijas rīku konfigurēšana
6. Ecwid  produktu kataloga konfigurēšana
7. E-komercijas produktu kataloga organizēšana
8. SEO (search engine optimisation) izmantošana klientu plūsmas piesaiste
9. Pasūtījumu apstrāde, izmantojot Ecwid e- komercijas rīkus 
10. Dizaina un lietotāju pieredzes principu piemērošana
11. Piezemēšanās lapas (landing page) izveide
12. Ecwid e-komercijas platformas  testēšana pirms palaišanas
13. Ecwid e-komercijas platformas uzturēšana; 
14. Ecwid e-komercijas resursu un klientu datu aizsardzības nodrošināšana 
15. Ecwid e-komercijas vietnes atbilstības vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR jeb GDPR) prasībām nodrošināšana

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page