top of page

 10_7_M_Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics (GA) un Google Data Studio (DS)
 Programmu kopa: Digitālā mārketinga analīze

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par Google Analytics (GA) un Google Data Studio (DS) instrumentu izmantošanu lietotāju piesaistes datu vākšanai, analīzei un vizualizācijai.

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt digitālā mārketinga analīzes prasmes, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Google Analytics
Google Data Studio
Microsoft Excel

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. novērtēt mārketinga kampaņu efektivitāti
2. pielietot mērīšanas paņēmienus, lai novērtētu lietotāju piesaisti
3. iestatīt Google Analytics (GA) vidi mārketinga kampaņas vajadzībām
4. segmentēt datus pārskatu vajadzībām
5. analizēt datus pēc kanāla un auditorijas
6. analizēt datus, izmantojot pielāgotos pārskatus
7. darboties Google Data Studio (DS)
8. savienot datus DS vidē
9. izveidot jaunu pārskatu un pievienot diagrammas DS
10. koplietot pārskatus ar citiem
11. formatēt un noformēt ziņojumus DS

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Digitālais mārketings, 6.līmenis

e-CF 4.0

D.6. Digital Marketing Level 2
D.7. Data Science and Analytics Level 2

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Atbildība

  • Darbs komandā

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Datu apkopošanas un Google Analytics (GA) konfigurēšana
2. Google Analytics saskarne
3. Pamatpārskatu veidošana
4. Kampaņu un konversiju izsekošana
5. Lietotāju analīze 
6. Augstās vērtības datplūsmas (trafika) piesaiste
7. Tīmekļa vietnes iesaistes uzlabošana 
8. Produktu apraksta uzlabošana
9. Datu vākšana un apstrāde
10.  Datu vākšanas un konfigurācijas iestatīšana uzlabotu mērījumu veikšanai
11. Uzlabotie analīzes rīki un metodes
12. Google Data Studio sagatavošana darbam 
13. Google Analytics datu savienošana ar Data Studio
14. Pārskatu sagatavošana Data Studio vidē
15. Pārskatu formatēšana un dizains Data Studio vidē
16. Vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasību nodrošināšana

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page