top of page

 3_25_M_DAX valodas pamati datu apstrādei 
 Programmu kopa: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt padziļinātas prasmes DAX formulu un vaicājumu veidošanai. 

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš bieži apstrādā, analīze un apkopo datus: analītiķi,  finanšu speciālisti, vadītāji.

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

DAX (Data Analysis Expressions)
DAX Studio
Microsoft Excel (Power Pivot)
Microsoft Power BI Desktop

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. veikt datu ielādi no dažādiem datu avotiem;
2. veikt datu tīrīšanu un filtrēšanu;
3. veidot aprēķinu rādītājus un aprēķinu kolonas DAX valodā;
4. pielietot DAX funkcijas;
5. veidot paneļus un vizualizēt rezultātus, izmantojot DAX aprēķinus;
6. kopīgot un publicēt paneļus un atskaites;
7. izprast Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus;
8. sadarboties ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija, 4.līmenis

e-CF 4.0

D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Iniciatīva

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Datu avotu izvēle un to pievienošana analīzes videi
2. Ievads DAX
3. DAX mainīgo un formatēšanas izmantošana
4. Darbs ar datiem
5. Darbs ar DAX Microsoft Power BI Desktop un  Microsoft Excel vidēs
6. DAX funkcijas
7. Datu lietošanas scenāriji
8. Datu vizualizēšana 
9. Vadības paneļu veidošana ar analīzes rezultātu  vizualizāciju 
10. Vadības paneļu kopīgošana un publicēšana
11. Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principi un noteikumi attiecībā uz datu analīzi un kopīgošanu

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page