top of page

Par projektu "Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)"

NVA mūžizglītības projekta logo

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Projekta mērķis

Veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

 

Projekta mērķa grupas

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Uz doto brīdi ir pārtraukta NVA kuponu izsniegšana! 

Kā pieteikties FITA apmācībām

Pēc kupona saņemšanas dodies uz cvvp.nva.gov.lv pieslēdzies ar latvija.lv un sākumlapā, izvēlies sadaļu apmācību grupas, tad piesakoties pie pasākumiem izvēlies savu kuponu un kā mācību iestādi izvēlies SIA "FITA" .

Vairāk informāciju par projektu var lasīt NVA mājas lapā

 

 

 

Iepazīsties ar FITA programmām >

bottom of page