top of page

Par projektu "Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)"

ieguldiijums.png

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Projekta mērķis

Veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

 

Projekta mērķa grupas

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Lai saņemtu kuponu apmācībām, var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu dalībai 

 

Kā pieteikties FITA apmācībām

Pēc kupona saņemšanas dodies uz cvvp.nva.gov.lv pieslēdzies ar latvija.lv un sākumlapā, izvēlies sadaļu apmācību grupas, tad piesakoties pie pasākumiem izvēlies savu kuponu un kā mācību iestādi izvēlies SIA "FITA" .

Vairāk informāciju par projektu var lasīt NVA mājas lapā

 

Iepazīties ar FITA programmām >

bottom of page