top of page

Microsoft Power Automate automatizētu darba plūsmu veidošanai

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt  zināšanas un padziļinātas prasmes, kas palīdzēs veidot automatizētas darbplūsmas starp iecienītākajām programmām un pakalpojumiem, lai aizstātu atkārtotus uzdevumus ar biznesa plūsmas automatizācijas tehnoloģiju. Kursā dalībnieki apgūs rīkus failu sinhronizācijai,  paziņojumu  saņemšanai, datu apkopošanai, kā arī citas datu apstrādes un analīzes darbības.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Projektu vadītāji

Procesu vadītāji

Konsultanti

Vadītāji

Tehnoloģijas

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automation desktop

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vēlama pieredze projektu un procesu vadībā.

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • izprast  Microsoft Power Automate un Microsoft Power Automate Desktop iespējas un pielietojumu;

 • konfigurēt Microsoft Power Automate un Microsoft Power Automate Desktop darba uzsākšanai; 

 • analizēt un vizualizēt organizācijas procesus un darba plūsmas;

 • identificēt darba plūsmu automatizācijas iespējas un izvēlēties piemērotāko darba plūsmas veidu;

 • veidot automatizētas darba plūsmas starp iecienītākajām programmām un pakalpojumiem, izmantojot Power Automate grafisko lietotāja interfeisu (GUI);

 • pielietot mainīgos, loģiskos operatorus un ciklus automatizēto darba plūsmu izveidē;

 • pielietot izteiksmes (skriptus), lai paplašinātu automatizēto darba plūsmu iespējas;

 • papildināt automatizētās darba plūsmas ar mākslīgā intelekta modeļiem (AI Builder); 

 • izprast RPA (robotic process automation) tehnoloģijas, to nepieciešamību un pielietojumu;

 • veidot RPA darba plūsmas, izmantojot Power Automate Desktop grafisko lietotāja interfeisu (GUI);

 • testēt, atkļūdot un pārvaldīt automatizētās darba plūsmas;

 • integrēt Power Automate ar citiem Power Platform produktiem – Power BI, Power Apps 

 • pielietot Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus;

 • veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un klientiem darba plūsmu automatizēšanas procesā.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences

Komunikācija

• Pašattīstība

• Darbs komandā

• Iniciatīva

Kursa tēmas

1. Ievads Microsoft Power Automate un Microsoft Power Automate Desktop konceptos

2. Microsoft Power Automate un Microsoft Power Automate desktop darba vides sagatavošana

3. Organizācijas procesu un darba plūsmu analīze un to automatizācijas iespējas

4. Power Automate automatizēto darba plūsmu izveide, izmantojot grafisko lietotāja interfeisu (GUI)

5. Mainīgo pielietošana un darbības ar tiem

6. Loģisko operatoru un ciklu pielietošana 

7. Izteiksmju (skriptu) pielietošana 

8. Automatizēto darba plūsmu papildināšana ar mākslīgā intelekta modeļiem ( AI Builder)

9. RPA (robotic process automation) tehnoloģijas, to nepieciešamība un pielietojums

10. RPA darba plūsmas izveide, izmantojot Power Automate Desktop grafisko lietotāja interfeisu (GUI)

11. Automatizēto darba plūsmu testēšana, atkļūdošana un pārvaldīšana

12. Power Automate integrēšana ar citiem Power Platform produktiem

13. Power Automate administrēšana

14. Sadarbība ar kolēģiem, partneriem, klientiem, ieviešot automatizācijas risinājumus un prezentējot rezultātus

Cena: 1250 EUR + PVN
Norise: 18.03.-29.04.2024, pirmdienās un trešdienās, 12:30-15:45

bottom of page