top of page

Mākslīgā intelekta instrumentu (ChatGPT) pielietojums mārketinga un pārdošanas komandas ikdienas darbu optimizācijai

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Veidot vienotu vispārēju izpratni par šī brīža aktuālāko mākslīgā intelekta lielo valodu modeļu (large language model) uzbūvi, iespējām un ierobežojumiem ikdienas darba pielietojumā. Attīstīt praktiskas iemaņas ChatGPT izmantošanā, kuras uzreiz iespējams pielietot ikdienas darbā. Motivēt kursa dalībniekus lietot mākslīgā intelekta rīkus, tādējādi optimizējot savu ikdienu un uzņēmuma resursus.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Mārketinga jomas speciālisti

 Pārdošanas jomas speciālisti

 Klientu attiecību vadītāji

 Produktu īpašnieki

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Angļu valodas pamatzināšanas.

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • Izprast, kā darbojas ChatGPT un līdzīgi modeļi.

 • Izskaidrot, kas ir mākslīgais intelekts, un kā tas tiek veidots.

 • Izmantot ChatGPT4 maksas versiju un tās spraudņus, kas ir noderīgi mārketinga un pārdošanas darbam.

 • Izvēlēties un pielāgot spraudņus konkrētiem mārketinga un pārdošanas uzdevumiem.

 • Rakstīt precīzus vaicājumus, lai iegūtu vēlamās un noderīgas atbildes no ChatGPT.

 • Veidot papildu jautājumu (followup questions) vaicājumus, lai optimizētu saņemto rezultātu.

 • Identificēt un novērst kļūdas, kas var rasties darbā ar mākslīgo intelektu.

 • Izmantot ChatGPT līdu ģenerēšanai un potenciālo klientu identificēšanai.

 • Veikt konkurentu analīzi un tirgus izpēti izmantojot ChatGPT.

 • Veidot personalizētu mārketinga vai pārdošanas saturu, sākot no aukstajiem zvaniem un beidzot ar prezentācijām un vizualizācijām.

 • Izmantojot ChatGPT pielāgot esošo saturu un veidot jaunu, ievērojot konkrētu mērķauditoriju un uzņēmuma biznesa specifiku.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • A.9. Innovating

 • D.6. Digital Marketing

 • D.5. Sales Development

Caurviju kompetences

 • Problēmu risināšana.

 • Kritiskā domāšana.

Kursa tēmas

1. Ieskats par to, kas vispār ir ChatGPT, kā šādi mākslīgā intelekta modeļi ir veidoti un kā tie strādā. Salīdzinājums starp ChatGPT3.5 (bezmaksas) un ChatGPT4 (maksas) versijām.

2. ChatGPT4 – jaunākais un spējīgākais modelis,  kā arī  tā noderīgākie un pielietojamākie spraudņi (plugins) uzņēmumu biznesa attīstībai ar fokusu specifiski mārketinga un pārdošanas darbam. 

3. Korekta ChatGPT vaicājumu (prompt) rakstīšana. Kā precīzi formulēt vaicājumus priekš ChatGPT, lai saņemtu visnoderīgākās atbildes. Kā rakstīt papildus jautājumus (followup questions), lai iegūto rezultātu uzlabotu līdz optimālākajam variantam. Tipiskās kļūdas un kā izvairīties no nekorektiem rezultātiem, jeb tā sauktajām mākslīgā intelekta halucinācijām (AI hallucinations)

4. Specifiski piemēri un praktiskie darbi uzņēmuma biznesa attīstībai:

4.1.   Līdu ģenerēšana – kā izmantot meklēšanas spraudņus (piemēram KeyMate.AI Search) lai atrastu potenciālo klientu kompānijas. Kā ātri analizēt to mājaslapas (izmantojot WebPilot spraudni), lai iegūtu katras kompānijas aprakstu, mājaslapā pieejamo kontaktinformāciju un apkopojumu tam un ģenerēt idejas, kā uzņēmuma var palīdzēt konkrētās firmas biznesa vajadzībām

4.2.   Tirgus izpēte un konkurentu analīze

a) Kā ātri apkopot konkrētas tirgus vertikāles tendences, jaunumus un aktuālākās problēmas, kas būtu noderīgas sava uzņēmuma piedāvājuma realizācijai

b) Kā atrast konkurentus un apkopot informāciju par tiem

c) Kā automātiski izveidot produktu salīdzinājumus saviem un konkurentu piedāvātajiem produktiem. Kā automātiski izstrādāt “kill sheet” katram konkurentu produktam

4.3.   Informācijas apkopošana un izklājlapu veidošana – kā izmantojot iegūto informāciju to uzreiz automātiski apkopot izklājlapās – google sheets vai excel formātā (izmantojot Make a Sheet spraudni)

4.4.   Satura veidošana, tai skaitā:

a) Personalizētu auksto pārdošanas e-pastu vai LinkedIn vēstuļu rakstīšana, ņemot vērā gan sava uzņēmuma piedāvājumu, gan konkrēto uzrunājamo uzņēmumu un tā biznesa specifiku. 

b) Mārketinga saturu – preses relīzes, produktu aprakstus, bloga rakstus, whitepapers, case studies

c) Sociālo mediju posti – kā esošu saturu ātri un vienkārši pielāgot Twitter, LinkedIn, Facebook un Instagram postiem

d) Prezentāciju veidošana – pārdošanas prezentācijas, vebināri

e) Vizualizāciju veidošana – kā, izmantojot specifiskus spraudņus, izveidot diagrammas un shēmas, lai saturu padarītu uztveramāku un vieglāk saprotamu

4.5.   Sagatavošanās pārdošanas aukstajiem zvaniem

a) Automatizēta mērķa kompānijas izpēte (mājaslapas un LinkedIn satura analīze)

b) Sava uzņēmuma priekšrocību aprakstu sagatavošana, pielāgojot tos konkrētās mērķa kompānijas biznesa nepieciešamībām

c) Pārdošanas jautājumu sagatavošana

d) Potenciālo pretargumentu (kas varētu nākt no klienta puses) ģenerēšana un sagatavošanās to atspēkošanai

e) Kā izmantot ChatGPT kā trenēšanās instrumentu, auksto zvanu un biznesa sarunu simulācijās

4.6.   Jaunu biznesa ideju ģenerēšana 

a) Sava uzņēmuma produktu/piedāvājumu potenciāls pielietojumam citos tirgus segmentos. Jaunu biznesa nišu apgūšana

b) Esošo produktu/piedāvājumu klāsta papildināšana ar jaunām idejām, balstoties uz sava uzņēmuma esošajām kompetencēm, spējām

4.7.  Sekošana līdzi industrijas ziņām un jaunumiem

a) Vispārēju ziņu un jaunumu apkopojumu iegūšana sava uzņēmuma industrijā

b) Jaunumi saistībā ar likumdošanas izmaiņām dažādās valstīs, kas potenciāli padara jūsu uzņēmumu piedāvājumu aktuālāku konkrētajā tirgū

c) Sociālo mediju aktualitāšu apkopojums interesējošajā tēmā un tās sentimenta analīze

4.8.  Zinātnisko rakstu izpēte, analīze un kopsavilkumu ģenerēšana – kā izmantot zinātnisko rakstu ChatGPT spraudņus (piemēram, Scholar AI) lai atrastu zinātniskos rakstus atsaucēm, iegūtu to saturu un galveno secinājumu apkopojumu saprotamā veidā, ko pēc tam izmantot mārketinga saturam un pārdošanas argumentu veidošanai

4.9.  Mājaslapas optimizācija – satura pielāgošana SEO (Search Engine Optimisation) atbilstamībai

4.10.  Reklāmu izstrāde, optimizācija un analīze

4.11.  Darba plānošana un organizēšana

4.12.  Datu analīze - iespēja apgūt veidus, kā iegūt vērtīgu informāciju no saviem datiem (pārdošanas, mārketinga, uzņēmuma iekšējiem u.c. datiem) bez papildus programmēšanas vai datu analīzes programmatūru apguves

Cena: 960 EUR + PVN 

Grupu cenu jautāt individuāli, rakstot uz e-pastu
laura.griga@fita.lv 

bottom of page