Programmesana_pictogram.png

ISTQB® programmatūras testēšanas pamati

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes programmatūras testu  izstrādei un ieviešanai atbilstoši programmatūras prasībām un lietotāju vajadzībām. Kā arī sagatavot programmas dalībniekus jaunas karjeras uzsākšanai vai darba efektivitātes uzlabošanai jau esošajā programmatūras testētāja lomā atbilstoši IT nozarē plaši atzīta starptautiskā ISTQB® pamatlīmeņa standarta prasībām.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt programmatūras testēšanas prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma
Jira

 

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība, prasmes strādāt ar biroja programmatūru, loģiskā domāšana, vēlme apgūt jaunas lietas.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku lietotāju atbalstu:

• testēt programmatūru un dokumentēt testēšanas rezultātus;
• veidot un izpildīt sistemātiskas testa procedūras, lai nodrošinātu atbilstību programmatūras lietojamībai un
  specifikācijai;
• pārbaudīt, ka jaunas vai pārskatītas programmatūras komponentes vai sistēmas darbojas atbilstoši gaidītajam;
• pielietot iekšējo, ārējo, nacionālo un starptautisko standartu ievērošanu, ieskaitot veselības un drošības, lietojamības,
 veiktspējas, uzticamības un savietojamības prasības;
• veidot dokumentus un ziņojumus, lai apliecinātu atbilstību programmatūras prasībām; 
• pielietot atbilstošas programmatūras un / vai aparatūras komponentes;
• saskaņot testēšanas rezultātus ar programmatūras lietotāju pārstāvjiem;
• sadarboties ar izstrādes komandu;
• optimizēt testēšanas prakses un dažādus testēšanas ierobežojumus pielietošanai  dažādos kontekstos;
• piedalīties programmatūras izstrādes komandas pārskatu sanāksmēs;
• pielietot organizācijā izmatotas metodes un rīkus testu projektēšanai visos testēšanas  līmeņos;
• pielietot testus atbilstoši dotajām programmatūras specifikācijām;
• pielietot dažādus resursus, stratēģijas, plānošanas, projekta kontroles un riska pārvaldības principus testēšanas
  vadības  un izpildes kontekstā;
• veidot un komunicēt skaidrus un saprotamus defektu pārskatus.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

 • Programmēšana

 • DIGCOMP 2.1 līmenis: 3

e-CF 4.0

 • B.3. Testing - L.3

 • B.5. Documentation Production - L.1

 • B.1. Design and Develop. - L.1

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Kas ir testēšana un kāpēc tā ir nepieciešama:

 • testēšanas principi,

 • testēšanas process,

 • testēšanas psiholoģija.

2. Testēšana  un pilnais programmatūras izstrādes dzīves cikls:

 • programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļi,

 • testēšanas līmeņi,

 • testēšanas veidi,

 • testēšana programmatūras  uzturēšanas mērķiem.

3. Statiskā testēšana:

 • atšķirības starp statisko un dinamisko testēšanu,

 • pārskatu veidošana.

4. Testēšanas metodes:

 • testēšanas metožu kategorijas,

 • melnās kastes testēšanas metodes,

 • baltās kastes testēšanas metodes,

 • pieredzē balstītas testēšanas metodes.

5. Testēšanas vadība:

 • testēšanas organizācija,

 • testēšanas plānošana un novērtēšana,

 • testēšanas uzraudzība un kontrole,

 • testu konfigurācijas pārvaldība,

 • riski un testēšana,

 • defektu pārvaldība.

6. Testēšanas atbalsta rīki:

 • rīku izvēles apsvērumi,

 • efektīva rīku izmantošana.

Cena: 1500 EUR + PVN