top of page

ERAF līdzfinansējums mācībām

ERAF līdzfinansējuma projekta logo

Līdz 2023. gada beigām uzņēmumiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu nodarbināto mācībām 50 -70% apmērā jeb maksāt par kursiem tikai 30-50% no to cenas.

Finansējums ir pieejams darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros.

Līdzfinansējumu darbinieku mācībām var saņemt starptautisko biznesa pakalpojumu centri, kas pārstāv finanšu un apdrošināšanas darbību nozari, uzņēmumi, kas pārstāv apstrādes rūpniecības nozari, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozari, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozari vai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari.

 

FITA mācību programmas ir pieejamas divos nozaru asociāciju mācību projektos:

1. Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijā (LETERA)

https://www.letera.lv/projekts/elektronikas-optikas-elektrotehnikas-un-telekomunikacijas-uznemumu-darbinieku-prasmju-pilnveidosana/

2. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā (LIKTA)

https://likta.lv/projekts-ikt-profesionalu-apmacibas/

 

 

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz e-pastu fita@fita.lv vai zvanot uz tālruni 22338645.

bottom of page