IT management_pictogram.png

Digitālās prasmes darbam ar klientiem starptautiskajos biznesa pakalpojumu centros 

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un apgūt digitālās prasmes efektīvai saziņai, datu strukturēšanai, analīzei, incidentu un problēmu vadībai starptautiskajos biznesa pakalpojumu centros (SBPC).

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Ikviens, kurš plāno strādāt vai nesen sācis strādāt SBPC:
• palīdzības dienesta operatori un menedžeri;
• datu apstrādes un analīzes operatori un menedžeri.

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma  
Microsoft Excel
Jira
Microsoft Teams / Zoom
Microsoft 365
Service Desk 

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība, datorlietotāja pamatprasmes.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku lietotāju atbalstu:

•    pielietot digitālos rīkus SBPC pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
•    pielietot digitālos rīkus SBPC pakalpojumu dokumentēšanai;
•    pielietot digitālos rīkus pozitīvas SBPC darba vides uzturēšanai,  veicinot daudzdisciplīnu komandas sadarbību;
•    veidot SBPC datu integritāti un savietojamību;
•    pielietot digitālos rīkus un platformas regulārai saziņai ar kolēģiem, klientiem, partneriem un piegādātājiem,
•    modelēt situāciju ar dažādiem kontekstiem un perspektīvām;
•    pielietot digitālos rīkus iebildumu pārvaldībai un atsekošanai; 
•    pielietot digitālos rīkus, lai atbalstītu savstarpējas uzticēšanās attīstību un noteiktu reālistiskas gaidas;
•    pielietot digitālos rīkus SBPC datu apstrādei un analīzei;
•    pielietot digitālos rīkus incident, iebildumu un saistību pārvaldībai;
•    pielietot starpniecības un konfliktu risināšanas paņēmienus;
•    pielietot digitālos rīkus pārskatu sagatavošanai;
•    pielietot  datu aizsardzības regulas un politikas datu kvalitātes un atbilstības uzturēšanai;
•    veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem, klientiem, prezentējot datu apstrādes analīzes rezultātus.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

 • Komunikācija un sadarbība

 • DIGCOMP 2.1 līmenis: 3

e-CF 4.0

 • E.4. Relationship Management Level 3 

 • D.7. Data Science and Analytics Level 2

 • C.3. Service Delivery Level 1 

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Problēmu vadība

 • Pielāgošanās 

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. SBPC darbības principi un tehnoloģiju loma pakalpojumu nodrošināšanā    
2. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības labās prakses    
3. Informācijas tehnoloģiju atbalsts SBPC pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesu  nodrošināšanai:     

 • CRM sistēmas,

 • Zoom un Microsoft Teams - attālinātai komunikācijai,

 • Windows 10,

 • Microsoft 365.

4. Informācijas tehnoloģiju atbalsts palīdzības dienesta iebildumu un incidentu dokumentēšanai un atsekošanai:   

 • darbs ar Service Desk,

 • darbs ar Jira.

5. Digitālie rīki SBPC pakalpojumu dokumentēšanai    
6. Digitālie rīki un platformas daudzdisciplīnu komandas sadarbībai:     

 • Microsoft 365, 

 • OneDrive,

 • Microsoft Teams,

 • ZOOM.

7.  SBPC datu integritātes un savietojamības uzturēšana    
8.  Datu apstrāde un analīze izmantojot Microsoft Excel    
9.  Digitālie rīki pārskatu sagatavošanai un komunikācijai    
10. Datu kvalitātes un  datu atbilstība datu aizsardzības regulām un politikām

Cena: 1500 EUR + PVN