digital marketing_pictogram.png

Digitālais mārketings lietpratējiem

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par digitālā mārketinga plānošanu, īstenošanu un vadīšanu. Pēc programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs  izvēlēties  efektīvākos  digitālos kanālus esošo un potenciālo klientu sasniegšanai, kā arī sagatavot mārketinga informāciju un nodrošināt mārketinga aktivitāšu atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR jeb GDPR) prasībām.

Mācību ilgums un formāts

24 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Digitālā mārketinga jaunie speciālisti, mārketinga speciālisti

Tehnoloģijas

Tīmekļa vietnes
Sociālo mediju kanāli
Google Ads

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Pamata IT prasmes un Digitālā mārketinga pamata kursa tēmu pārzināšana.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

•    plānot digitālā mārketinga stratēģiju, izmantojot visefektīvākos pieejamos līdzekļus,
•    izprast un pielietot digitālā mārketinga taktiku, lai izstrādātu integrētu un efektīvu digitālā mārketinga plānu,
•    izmantot dažādas digitālā mārketinga metodes (meklēšana, baneris, e-pasts, sociālie mediji, mobilais mārketings),
•    izmantot analīzes rīkus un novērtēt vietņu efektivitāti attiecībā uz tehnisko veiktspēju,
•    novērtēt lietotāju piesaisti, izmantojot analītiskas metodes,
•    nodrošināt atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR jeb GDPR) prasībām.

 

Galvenais uzdevums, ar kuru dalībnieks būs gatavs darboties pēc veiksmīgas kursa apgūšanas - izstrādāt  un īstenot digitālā mārketinga plānus, novērtēt lietotāju piesaisti, nodrošināt mārketinga atbilstību VDAR prasībām.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

  • Digitālais mārketings - 4.līmenis

e-CF 4.0

  • D.6. Digital Marketing - L.2

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Atbildība

  • Darbs komandā

Kursa tēmas

1.    Mārketinga plāna izstrāde.
2.    Tīmekļa tehnoloģijas mārketingam.
3.    Mārketinga saturs.
4.    Sociālo mediju mārketings.
5.    Baneru reklāma.
6.    E-pasta mārketings.
7.    Mobilais mārketings.
8.    Tīmekļa vietnes optimizācija meklētājprogrammām (SEO).
9.    Atkārtotais mārketings.
10.  Mārketinga Investīciju atdeves analīze.
11.  Atbilstība Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasībām.

Cena: 450 EUR + PVN